« 1Pio 5:2 1 List Piotra 5:3 1Pio 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani jako panujący nad dziedzictwem ale wzorami będąc stada.
2.WUJEK.1923Ani jako panujący nad księżą, ale wzormi będąc trzody z chuci.
3.RAKOW.NTAni jakoby panując nad dziedzictwem, ale wzormi będąc trzódki.
4.GDAŃSKA.1881Ani jako panując nad dziedzictwem Pańskiem, ale wzorami będąc trzody.
5.GDAŃSKA.2017I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada.
6.JACZEWSKIi nie tak postępujcie, jakobyście panowali nad podwładnymi sobie, lecz nieobłudny im przykład z siebie dawajcie,
7.MARIAWICIani też tak jakobyście byli panami nad księżmi, ale stawszy się przykładem dla owiec, z chęci.
8.DĄBR.WUL.1973Ani też jako panujący nad duchowieństwem, ale będąc świadomym wzorem dla owczarni.
9.DĄBR.GR.1961Ani też jako panujący nad powierzoną wam społecznością, ale jako wzór dla owczarni.
10.TYSIĄCL.WYD5i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada.
11.BRYTYJKANie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.
12.POZNAŃSKAi nie jak ci, którzy dają odczuć swą władzę nad wspólnotami, ale jak ci, którzy stanowią wzór dla trzody.
13.WARSZ.PRASKAnie jak ci, którzy swoją władzą uciskają gminy, lecz będąc zawsze przykładem dla owczarni.
14.KALETAAni jako panując_nad dziedzictwem, ale wzorami będąc trzody.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie jako ci, co panują nad posiadłościami ale stając się wzorem dla trzody.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie jak ciemięzcy poddanych, lecz jako wzór dla stada.
17.TOR.PRZ.I nie jako panujący nad dziedzictwem Pana, lecz stając się wzorem dla stadka.