« 1Pio 5:6 1 List Piotra 5:7 1Pio 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelkie troskanie wasze składając nań, gdyż on ma staranie o was.
2.WUJEK.1923Wszystko troskanie wasze składając nań, gdyż on ma pieczą o was.
3.RAKOW.NTWszytko pieczołowanie wasze wrzucając nań, iż się on stara o was.
4.GDAŃSKA.1881Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma pieczę o was.
5.GDAŃSKA.2017Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was.
6.JACZEWSKIWszelką troskę na Boga złóżcie, bo on o was ma pieczę.
7.MARIAWICIwszystko staranie wasze składając na Niego, boć On ma pieczę o was.
8.DĄBR.WUL.1973składając nań wszelką troskę waszą, bo on ma pieczę o was.
9.DĄBR.GR.1961złożywszy na niego wszelkie wasze troski, bo on ma pieczę o was.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
11.BRYTYJKAWszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
12.POZNAŃSKAwszelką swą troskę poruczając Jemu, gdyż On troszczy się o was!
13.WARSZ.PRASKAWe wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was.
14.KALETAWszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma_pieczę o nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdą waszą troskę przerzućcie na Niego, gdyż On się o was stara.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was.
17.TOR.PRZ.Przerzućcie na Niego wszelką waszą troskę, gdyż On troszczy się o was.