« 1Pio 5:8 1 List Piotra 5:9 1Pio 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Któremu przeciwcie się mocni wiarą, wiedząc (że) też utrapienia wświecie (od) waszego braterstwa wypełniają się.
2.WUJEK.1923Któremu się sprzeciwiajcie mocni w wierze, wiedząc, iż tóż utrapienie potyka braterstwo wasze, które jest na świecie.
3.RAKOW.NTKtóremu się sprzeciwiajcie mocni w wierze, wiedząc iż tyż utrapienia nad onym, które jest na świecie, waszym braterstwem wykonywają się.
4.GDAŃSKA.1881Któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszem, które jest na świecie, wykonywają.
5.GDAŃSKA.2017Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie.
6.JACZEWSKIWsparci na wierze, mocno mu się opierajcie, pamiętając o tem, że tych samych dolegliwości doznają i wasi bracia rozproszeni po świecie.
7.MARIAWICIktóremu sprzeciwiajcie się, będąc mocni w wierze; wiedząc to, że takie samo utrapienie przychodzi na wasze braterstwo, które jest na świecie.
8.DĄBR.WUL.1973Opierajcie mu się umocnieni w wierze wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.
9.DĄBR.GR.1961Opierajcie mu się umocnieni w wierze, wiedząc, że te same utrapienia spotykają waszych braci na świecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie.
11.BRYTYJKAPrzeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.
12.POZNAŃSKAOpierajcie się mu, silni w wierze, świadomi, że takie same cierpienia jak wasze znoszą wasi bracia na (całym) świecie.
13.WARSZ.PRASKAPrzeciwstawiajcie się mu waszą [silną] wiarą. Wiecie przecież, że waszych braci na [całym] świecie spotykają te same cierpienia.
14.KALETAKtóremu dawajcie_odpór, mocni [w] wierze, wiedząc, [że] takowe ucierpienia [nad] waszym braterstwem, [które jest] na świecie, się_wykonywają.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stańcie mu naprzeciw mocni wiarą, wiedząc, że te same cierpienia są nakładane waszemu braterstwu na świecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeciwstawcie mu się, mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie.
17.TOR.PRZ.Przeciwstawcie się mu mocni wiarą, wiedząc, że takie same cierpienia wasi bracia przechodzą w świecie.