« Psal 81:16 Księga Psalmów 82:1 Psal 82:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(81:1) Bog stał we zborze bogow, w pośrzodku zaprawdę bogi rozsądza.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawida (sic!). (81:1) Bog stał we zborze bogow, ale w pośrod bogi rozsądza.
3.WUJEK.1923Psalm Asaphowi. Bóg stanął w zgromadzeniu bogów: a w pośrodku bogi sądzi.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożem, a w pośród bogów sądzi i mówi:
5.GDAŃSKA.2017Psalm Asafa. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd:
6.GÖTZE.1937Psalm Asafa. BÓG stoi w zgromadzeniu Bożem; w pośród bogów sprawuje sąd:
7.CYLKOWPieśń Asafa. Pan stanął w wiecu mocarzy, w pośród sędziów sądzi.
8.KRUSZYŃSKIPsalm Asafa. Bóg stanął w zgromadzeniu Bożem - wpośród bogów sądzi.
9.ASZKENAZY Śpiew Asafa. Bóg postawion w tajnej bożych sił gromadzie, we wnętrzu Bóg sądzić będzie.
10.SZERUDAPsalm Asafa. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd.
11.TYSIĄCL.WYD1(81:1) Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, w pośrodku nich sprawuje sąd:
12.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu boskim, pośrodku bogów sąd odbywa:
13.BRYTYJKAPsalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.
14.POZNAŃSKAPsalm Asafa. Bóg staje na zgromadzeniu Bożym, sprawuje sąd pośród bogów:
15.WARSZ.PRASKAPsalm Asafa. Powstaje nasz Bóg na zgromadzeniu bogów i sądy sprawuje pośród obcych bożków.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Asafa. Bóg stanął na zgromadzeniu mocarzy, sądzi pośród sędziów.
17.EIB.BIBLIA.2016Psalm Asafa. Bóg wstaje w zgromadzeniu bożym I pośród bogów rozpoczyna sąd.