« Psal 81:16 Księga Psalmów 82:1 Psal 82:2 » 

1.WUJEK.1923Psalm Asaphowi. Bóg stanął w zgromadzeniu bogów: a w pośrodku bogi sądzi.
2.GDAŃSKA.1881Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożem, a w pośród bogów sądzi i mówi:
3.GDAŃSKA.2017Psalm Asafa. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd:
4.GÖTZE.1937Psalm Asafa. BÓG stoi w zgromadzeniu Bożem; w pośród bogów sprawuje sąd:
5.CYLKOWPieśń Asafa. Pan stanął w wiecu mocarzy, w pośród sędziów sądzi.
6.KRUSZYŃSKIPsalm Asafa. Bóg stanął w zgromadzeniu Bożem - wpośród bogów sądzi.
7.ASZKENAZY Śpiew Asafa. Bóg postawion w tajnej bożych sił gromadzie, we wnętrzu Bóg sądzić będzie.
8.SZERUDAPsalm Asafa. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd.
9.TYSIĄCL.WYD1(81:1) Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, w pośrodku nich sprawuje sąd:
10.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu boskim, pośrodku bogów sąd odbywa:
11.BRYTYJKAPsalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.
12.POZNAŃSKAPsalm Asafa. Bóg staje na zgromadzeniu Bożym, sprawuje sąd pośród bogów:
13.WARSZ.PRASKAPsalm Asafa. Powstaje nasz Bóg na zgromadzeniu bogów i sądy sprawuje pośród obcych bożków.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Asafa. Bóg stanął na zgromadzeniu mocarzy, sądzi pośród sędziów.
15.EIB.BIBLIA.2016Psalm Asafa. Bóg wstaje w zgromadzeniu bożym I pośród bogów rozpoczyna sąd.