« Psal 82:1 Księga Psalmów 82:2 Psal 82:3 » 

1.WUJEK.1923Dokądże niesprawiedliwość sądzicie, a osoby grzeszników przyjmujecie?
2.GDAŃSKA.1881Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować? Sela.
3.GDAŃSKA.2017Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Sela.
4.GÖTZE.1937"Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie, a mieć wzgląd na osoby bezbożnych? Sela.
5.CYLKOWDopókiż sądzić będziecie przewrotnie, a obliczu złoczyńców pobłażać. - Sela.
6.KRUSZYŃSKI"Dokądże będziecie sądzić niesprawiedliwie, a przed bezbożnikami stawać? - SELAh.
7.ASZKENAZY Dopókiż sądy wydawać nieprawe a względy czynić będziecie obliczu nędzników? Selah.
8.SZERUDAJak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożników? Sela.
9.TYSIĄCL.WYD1(81:2) «Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i sprzyjać sprawie niezbożnych? Sela.
10.TYSIĄCL.WYD5Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Sela.
11.BRYTYJKAJak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie I stawać po stronie bezbożnych? Sela.
12.POZNAŃSKAJak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie i popierać sprawę złoczyńców?
13.WARSZ.PRASKAJak długo jeszcze zamierzacie niesprawiedliwie sądzić i czynić przez to zadość upodobaniom bezbożnych? Pauza
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dopóki będziecie sądzić przewrotnie i pobłażać obliczu złoczyńców? Sela.
15.EIB.BIBLIA.2016Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie, Rozstrzygać sprawy na korzyść bezbożnych? Sela.