« Psal 82:5 Księga Psalmów 82:6 Psal 82:7 » 

1.WUJEK.1923Jam rzekł: Jesteście bogowie i synowie Najwyższego wszyscy.
2.GDAŃSKA.1881Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.
3.GDAŃSKA.2017Powiedziałem: Jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego.
4.GÖTZE.1937Rzekłem: Jesteście bogami, i wszyscy razem — synami Najwyższego.
5.CYLKOWMniemałem, że Bogami jesteście, synami Najwyższego wy wszyscy.
6.KRUSZYŃSKIJam rzekł: Wyście bogami, i wszyscy synami Najwyższego.
7.ASZKENAZY Ja sądziłem: wyście bogami i synami Najwyższego wy wszyscy!
8.SZERUDARzekłem: Wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,
9.TYSIĄCL.WYD1(81:6) Ja rzekłem: «Jesteście bogami i wszyscy — synami Najwyższego.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego.
11.BRYTYJKARzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,
12.POZNAŃSKAMyślałem: "Wy wszyscy bogami jesteście i synami Najwyższego.
13.WARSZ.PRASKAPowiedziałem im wtedy: Bogami jesteście, synami jesteście Najwyższego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sądziłem, że jesteście bogami, że wy wszyscy jesteście synami Najwyższego.
15.EIB.BIBLIA.2016Tak, powiedziałem: Jesteście bogami, Jesteście wszyscy synami Najwyższego,