« Mat 8:15 Ewangelia Mateusza 8:16 Mat 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był wieczór, przywiedli k niemu opętane mnogie, i wyrzucił duchy słowem, i wszytki chore uleczył.
2.WUJEK.1923A gdy był wieczór, przywiedli mu wiele djabelstwa mających, i wyrzucał duchy słowem, i wszystkie, którzy się źle mieli, uzdrowił:
3.RAKOW.NTA gdy się wieczór stał, przyprowadzili mu opętanych wiele; i wyrzucił duchy słowem, i wszytki źle się mające uzdrowił.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był wieczór, przywiedli do niego wiele opętanych: i wyganiał duchy słowem; i wszystkie, którzy się źle mieli, uzdrawiał;
5.GDAŃSKA.2017Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy był wieczór, przywiedli mu wiele opętanych: i wyrzucał duchy słowem: i wszystkie, którzy się źle mieli, uzdrowił.
7.SZCZEPAŃSKIZ nastaniem zaś wieczora, stawiono przed Nim wielu opętanych. I wyrzucał czarty słowem, wszystkich zaś chorych uzdrowił.
8.GRZYM1936A gdy wieczór zapadł, przywiedziono mu wielu opętanych: a on słowem duchy złe wypędzał i wszystkich chorych uzdrowił,
9.DĄBR.WUL.1973Z nastaniem zaś wieczora przywiedli mu wielu opętanych. A on słowem wyrzucał duchy i uzdrawiał wszystkich źle się mających.
10.DĄBR.GR.1961Z nastaniem zaś wieczoru przywiedli mu wielu opętanych. A on słowem wypędził duchy i uzdrowił wszystkich chorych.
11.TYSIĄCL.WYD5Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził [złe] duchy i wszystkich chorych uzdrowił.
12.BRYTYJKAA gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli,
13.POZNAŃSKAA kiedy nastał wieczór, przynieśli Mu wielu opętanych przez czartów, a On słowem wyrzucał (złe) duchy i uzdrawiał wszystkich chorych.
14.WARSZ.PRASKAA gdy nadszedł wieczór, przyprowadzono doń bardzo wielu opętanych przez czarta. A On słowem tylko wypędził z nich złe duchy i uleczył wszystkich, którzy byli chorzy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy nastał wieczór, przyprowadzili do niego wielu opętanych; zatem słowem wyrzucił duchy oraz uzdrowił wszystkich, którzy się źle mieli;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy nastał wieczór, przyprowadzili do Niego wielu opętanych; i wypędził duchy słowem, i uzdrowił wszystkich, którzy mieli się źle;