« Mat 8:16 Ewangelia Mateusza 8:17 Mat 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby się wypełniło co rzeczono przez Ezajasza proroka mówiącego: Ten niemocy nasze przyjął, i choroby nosił.
2.WUJEK.1923Aby się wypełniło, co jest rzeczono przez Izajasza proroka mówiącego: On niemocy nasze przyjął i choroby nasze nosił.
3.RAKOW.NTAby się wypełniło co było rzeczono przez Ezaiasza Proroka mówiącego: On niemocy nasze przyjął, i choroby nosił.
4.GDAŃSKA.1881Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemocy nasze na się wziął, a choroby nasze nosił.
5.GDAŃSKA.2017Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAby się wypełniło, co jest rzeczone przez Izajasza Proroka mówiącego: On niemocy nasze przyjął i choroby nasze nosił.
7.SZCZEPAŃSKIaby się spełniła przepowiednia Izajasza proroka, który rzekł: On wziął na siebie nasze słabości, i dźwigał (nasze) niemoce.
8.GRZYM1936aby się wypełniła przepowiednia Izajasza proroka: Nieprawości nasze na siebie wziął i choroby nasze nosił.
9.DĄBR.WUL.1973Aby się wypełniło, co powiedziane jest przez Izajasza Proroka, mówiącego: On niemoce nasze przyjął i choroby nasze nosił.
10.DĄBR.GR.1961Aby się wypełniło, co powiedziane jest przez Izajasza Proroka: On niemoce nasze przyjął i choroby nosił.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.
12.BRYTYJKAAby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.
13.POZNAŃSKATak wypełniły się słowa proroka Izajasza, który mówi: "On wziął na siebie nasze niemoce i znosił nasze choroby".
14.WARSZ.PRASKAI tak miała się wypełnić przepowiednia Izajasza proroka: Słabości nasze wziął na siebie i obciążył się naszymi chorobami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby mogło być wypełnione, co powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: On nasze niemoce wziął na siebie, i choroby nosił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób.
17.TOR.NOWE.PRZ.Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: On wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby.