« Mat 8:17 Ewangelia Mateusza 8:18 Mat 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Widząc lepak Jezus tłumy wielkie około siebie, kazał (jim) iść na drugi brzeg.
2.WUJEK.1923A widząc Jezus wielkie rzesze około siebie, kazał jechać za morze.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Jezus wiele tłumów około siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę morza.
4.GDAŃSKA.1881A widząc Jezus wielki lud około siebie, kazał się przeprawić na drugą stronę morza.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, widząc wokół siebie mnóstwo ludzi, kazał przeprawić się na drugi brzeg.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA widząc Jezus wielkie rzesze około siebie, kazał się przeprawić na drugą stronę morza.
7.SZCZEPAŃSKIA widząc Jezus dookoła siebie liczne rzesze, kazał przeprawić się na drugi brzeg.
8.GRZYM1936A widząc Jezus wokół siebie wielką rzeszę, kazał jechać za morze.
9.DĄBR.WUL.1973A widząc Jezus wielkie rzesze wokół siebie rozkazał jechać na drugi brzeg.
10.DĄBR.GR.1961A widząc Jezus rzeszę wokół siebie, rozkazał jechać na drugi brzeg.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę.
12.BRYTYJKAA Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę.
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus zobaczył tłum wokół siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę.
14.WARSZ.PRASKAA widząc, jak otaczają Go rzesze, kazał Jezus udać się na drugi brzeg.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus widząc wokół siebie wielkie tłumy, kazał się przeprawić na drugą stronę jeziora.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWidząc tłum wokół siebie, Jezus rozkazał przeprawić się na drugą stronę jeziora.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jezus natomiast, widząc wokół siebie wielkie tłumy, rozkazał odpłynąć na drugą stronę.