« Mat 8:33 Ewangelia Mateusza 8:34 Mat 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto wszytko miasto wyszło na spotkanie Jezusowi, i ujrzawszy go prosili, aby wyszedł z jich granic.
2.WUJEK.1923A oto wszystko miasto wyszło przeciwko Jezusowi, i ujrzawszy go, prosili, aby z ich granic odszedł.
3.RAKOW.NTA oto, wszytko miasto wyszło przeciwko Jezusowi; i ujźrzawszy go, prosili aby ustąpił z granic ich.
4.GDAŃSKA.1881A oto wszystko miasto wyszło przeciwko Jezusowi, a ujrzawszy go prosili, aby z ich granic odszedł.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas całe miasto wyszło Jezusowi na spotkanie, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich granic.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA oto wszystko miasto wyszło przeciwko Jezusowi: i ujrzawszy go, prosili, aby z ich granic odszedł.
7.SZCZEPAŃSKIA oto całe miasto wyszło naprzeciw Jezusa, a ujrzawszy Go, prosili, aby opuścił siedziby ich.
8.GRZYM1936A oto całe miasto wyszło naprzeciw Jezusa i, spotkawszy go, prosili, żeby opuścił ich okolicę.
9.DĄBR.WUL.1973A oto całe miasto wyszło naprzeciw Jezusa i ujrzawszy go prosili, aby odszedł z ich granic.
10.DĄBR.GR.1961A oto całe miasto wyszło naprzeciw Jezusa i ujrzawszy go prosili, aby odszedł z ich granic.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.
12.BRYTYJKAWtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich krainy.
13.POZNAŃSKAWtedy całe miasto wyszło Jezusowi naprzeciw, a zobaczywszy Go poprosili, aby odszedł z ich kraju.
14.WARSZ.PRASKAWtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa. A gdy Go zobaczyli, prosili, ażeby opuścił ich kraj.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto całe miasto wyszło na spotkanie Jezusowi, i kiedy go ujrzeli wzywali, aby odszedł z ich granic.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wtedy całe miasto wyszło do Jezusa, a gdy Go zobaczyli, poprosili, aby odszedł z ich granic.
17.TOR.NOWE.PRZ.A oto całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, aby odszedł z ich granic.