« Flm 1:12 List do Filemona 1:13 Flm 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego ja chciałem u siebie zatrzymać, aby mi za cię posługował w więzieniu Ewanielionu.
2.WUJEK.1923Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi za cię służył w więzieniu Ewangelii.
3.RAKOW.NTKtóregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby za cię służył mnie w zwiąskach Ewanieliey;
4.GDAŃSKA.1881Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu dla Ewangielii.
5.GDAŃSKA.2017Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach ewangelii.
6.JACZEWSKIChciałem go zatrzymać, by zamiast tobie, mnie usługiwał w więzieniu, które dla Ewangelii ponoszę;
7.SYMONMyślałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie służył mi w więzach, które noszę dla Ewangelji:
8.DĄBR.WUL.1973Chciałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie służył mi w więzach Ewangelii.
9.TYSIĄCL.WYD5Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, [które noszę dla] Ewangelii.
10.BRYTYJKAChciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla ewangelii,
11.POZNAŃSKAChętnie zatrzymałbym go przy sobie, aby w twoim imieniu usługiwał mi w więzieniu (w którym przebywam dla) ewangelii.
12.WARSZ.PRASKAZamierzałem początkowo zatrzymać go przy sobie, by ponieważ ciebie zabrakło on właśnie oddawał konieczne przysługi mnie, przebywającemu w więzieniu dla Ewangelii.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja go chciałem zatrzymać przy sobie, by mi za ciebie usługiwał w pętach Ewangelii,
14.EIB.BIBLIA.2016Miałem zamiar zatrzymać go przy sobie, aby mi usługiwał zamiast ciebie - teraz, gdy jestem w więzach z powodu dobrej nowiny.
15.TOR.NOWE.PRZ.Chciałem go zatrzymać przy sobie, aby za ciebie służył mi w więzach Ewangelii.