« Flm 1:22 List do Filemona 1:23 Flm 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:22) Pozdrawiają cię Epafras towarzysz mój wpojmaniu w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Pozdrawia cię Epaphras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
3.RAKOW.NTPozdrawiają cię: Epafras, który jest pojmańcem zemną w Christusie Jezusie;
4.GDAŃSKA.1881Pozdrawiają cię Epafras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
5.GDAŃSKA.2017Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie;
6.JACZEWSKIPozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Jezusie Chrystusie,
7.SYMONPozdrawia cię Epafras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
8.DĄBR.WUL.1973Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
9.TYSIĄCL.WYD5Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie,
10.BRYTYJKAPozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
11.POZNAŃSKAPozdrawia cię Epafras, który jest razem ze mną w więzieniu w Chrystusie Jezusie,
12.WARSZ.PRASKAPozdrawia cię Epafras, mój współwięzień dla sprawy Jezusa Chrystusa,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrawia was Epafras mój współwięzień w Jezusie Chrystusie,
14.EIB.BIBLIA.2016Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie,
15.TOR.NOWE.PRZ.Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie,