« Mar 14:72 Ewangelia Marka 15:1 Mar 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Wnet poranu radę uczyniwszy arcyoffiarnicy z starszymi i z księżą, i wszytek sejm, odwiedli związawszy Jezusa i wydali Piłatowi.
2.WUJEK.1923I wnet rano uczyniwszy radę najwyżsi kapłani z starszymi i z Doktormi i wszystką radą, związawszy Jezusa, wiedli i podali Piłatowi.
3.RAKOW.NTA wnet z poranku spólną radę uczyniwszy Przedniejszy Ofiarownicy z starszymi i uczonymi w Piśmie, i wszytka siedząca Rada, związawszy Jezusa odwiedli, i podali Piłatowi;
4.GDAŃSKA.1881A zaraz rano naradziwszy się przedniejsi kapłani z starszymi i z nauczonymi w Piśmie i ze wszystką radą, związali Jezusa, i wiedli go, i podali Piłatowi.
5.GDAŃSKA.2017Wczesnym rankiem naczelni kapłani, naradziwszy się razem ze starszymi, uczonymi w Piśmie i całą Radą, związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi.
6.SZCZEPAŃSKIA zaraz z rana, przedniejsi kapłani wraz z starszymi i uczonymi, i cały Sanhedryn, uczyniwszy naradę, związanego Jezusa poprowadzili i wydali w ręce Piłata.
7.GRZYM1936I zaraz rano wyżsi kapłani, uczeni zakonni, starsi i cała Rada zebrali się na naradę i Jezusa w kajdanach zaprowadzili i oddali w ręce Piłata.
8.DĄBR.WUL.1973I zaraz z rana najwyżsi kapłani po naradzie wraz ze starszymi uczonymi w Piśmie i całym trybunałem związawszy Jezusa powiedli i wydali Piłatowi.
9.DĄBR.GR.1961I zaraz z rana najwyżsi kapłani po naradzie wraz ze starszymi, uczonymi w Piśmie i całym trybunałem, związawszy Jezusa, powiedli i wydali Piłatowi.
10.TYSIĄCL.WYD5Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi.
11.BRYTYJKAI zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w Piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi.
12.POZNAŃSKAI zaraz wczesnym rankiem arcykapłani ze starszymi (ludu), nauczycielami Pisma oraz całym sanhedrynem odbyli naradę, po czym, związawszy Jezusa, odprowadzili Go i wydali Piłatowi.
13.WARSZ.PRASKAI natychmiast wczesnym rankiem najwyżsi kapłani razem ze starszymi, z uczonymi w Piśmie i z całą Radą powzięli uchwałę; związawszy Jezusa odprowadzili Go i wydali Piłatowi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przez rano przedniejsi kapłani uczynili naradę ze starszymi, z uczonymi w Piśmie i całą radą, po czym związali Jezusa, odprowadzili go oraz wydali Piłatowi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZaraz o świcie arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami Prawa i całą Wysoką Radą odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi.
16.TOR.NOWE.PRZ.A zaraz o poranku, arcykapłani ze starszymi i uczonymi w Piśmie, i cały Sanhedryn, odbyli naradę, po czym związali Jezusa i odprowadzili Go, i wydali Piłatowi.