« Mar 15:12 Ewangelia Marka 15:13 Mar 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni lepak krzyknęli, ukrzyżuj ji.
2.WUJEK.1923A oni zasię wołali: Ukrzyżuj go!
3.RAKOW.NTA oni zasię krzyknęli: Ukrzyżuj go!
4.GDAŃSKA.1881A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
5.GDAŃSKA.2017A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
6.SZCZEPAŃSKIA oni ponownie zawołali: Ukrzyżuj Go!
7.GRZYM1936A oni zawołali: Ukrzyżuj go.
8.DĄBR.WUL.1973A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
9.DĄBR.GR.1961A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go!
11.BRYTYJKAA oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
12.POZNAŃSKAA oni znowu krzyczeli: - Ukrzyżuj Go!
13.WARSZ.PRASKAA oni zawołali już po raz drugi: Ukrzyżuj Go!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUkrzyżuj Go! - zawołali.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni ponownie zawołali: Ukrzyżuj Go!