« Mar 15:14 Ewangelia Marka 15:15 Mar 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Piłat chcąc tłumowi dosyć uczynić, puścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego podał aby był ukrzyżowan.
2.WUJEK.1923A Piłat chcąc ludowi dosyć uczynić, puścił im Barabbasza, a Jezusa ubiczowanego podał, aby był ukrzyżowan.
3.RAKOW.NTA Piłat chcąc tłumowi dosyć uczynić, puścił im Barabbasza, a podał Jezusa ubiczowawszy aby był ukrzyżowan.
4.GDAŃSKA.1881A tak Piłat, chcąc ludowi dosyć uczynić, wypuścił im Barabbasza, a Jezusa ubiczowawszy, podał im, aby był ukrzyżowany.
5.GDAŃSKA.2017Piłat więc, chcąc zadowolić tłum, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał im na ukrzyżowanie.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat zatem, chcąc dogodzić tłumom, ułaskawił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał na śmierć krzyżową.
7.GRZYM1936Chcąc więc uczynić zadość woli ludu, uwolnił Piłat Barabasza a Jezusa ubiczował i oddał im na ukrzyżowanie.
8.DĄBR.WUL.1973Piłat zatem chcąc zadośćuczynić ludowi wypuścił im Barabasza, a ubiczowanego Jezusa wydał, aby był ukrzyżowany.
9.DĄBR.GR.1961Piłat zatem, chcąc zadośćuczynić ludowi, wypuścił im Barabasza, a ubiczowanego Jezusa wydał, aby był ukrzyżowany.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
11.BRYTYJKAWtedy Piłat, chcąc zadowolić lud wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
12.POZNAŃSKAA Piłat, chcąc zadowolić tłumy, uwolnił Barabasza, a wydał Jezusa, aby był ubiczowany i ukrzyżowany.
13.WARSZ.PRASKAChcąc tedy uczynić zadość ludowi, Piłat wypuścił im Barabasza, a Jezusa, poleciwszy ubiczować, wydał na ukrzyżowanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Piłat, chcąc uczynić satysfakcję tłumowi, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał, aby został ukrzyżowany.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Piłat, chcąc uczynić zadość żądaniom tłumu, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Piłat, chcąc ludowi uczynić zadość, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał, aby został ukrzyżowany.