« Mar 15:15 Ewangelia Marka 15:16 Mar 15:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wwiódszy ji żołnierze w dwór, to jest do sądowego domu, przyzwali wszytkę rotę.
2.WUJEK.1923A żołnierze wprowadzili go do sieni ratusznéj i zwołali wszystkiéj roty.
3.RAKOW.NTA żołnierze odwiedli go na podwórze, które jest ratuszem, i zwoływają wszytkiej roty;
4.GDAŃSKA.1881Lecz żołnierze wprowadzili go do dworu, to jest do ratusza, i zwołali wszystkiej roty.
5.GDAŃSKA.2017Żołnierze wprowadzili go do sali, czyli do ratusza, i zwołali cały oddział.
6.SZCZEPAŃSKIŻołnierze tedy odprowadzili Go <do wnętrza> na dziedziniec pretoryum. I zwołują całą kohortę;
7.GRZYM1936Żołnierze zaprowadzili go na podwórzec ratusza i zwołali tam całą rotę;
8.DĄBR.WUL.1973A żołnierze wprowadzili go do przedsionka pretorium i zwołali całą kohortę.
9.DĄBR.GR.1961A żołnierze wprowadzili go na dziedziniec, to jest do pretorium. I zwołali całą kohortę.
10.TYSIĄCL.WYD5Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.
11.BRYTYJKAA żołnierze zaprowadzili go na zamek, to jest do pretorium, i zwołali cały oddział wojska.
12.POZNAŃSKAŻołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu - to jest do pretorium - i zwołali całą kohortę.
13.WARSZ.PRASKAPrzyprowadzili Go tedy żołnierze na wewnętrzny dziedziniec, czyli do pretorium, i zwołali tam całą kohortę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A żołnierze zaprowadzili go do wewnątrz dziedzińca, to jest do pretorium, i zwołują całą kohortę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITŻołnierze odprowadzili Go więc na wewnętrzny dziedziniec pałacu, gdzie zwołali kilkuset żołnierzy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Żołnierze więc wprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, to jest do pretorium, i zwołali całą kohortę wojska.