« Mar 15:17 Ewangelia Marka 15:18 Mar 15:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I poczęli go pozdrawiać mówiąc, bądź zdrów królu Judski.
2.WUJEK.1923I poczęli go pozdrawiać: Witaj, królu Żydowski!
3.RAKOW.NTI poczęli pozdrawiać go: Bądź pozdrowiony Królu Żydowski!
4.GDAŃSKA.1881I poczęli go pozdrawiać, mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!
5.GDAŃSKA.2017I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, królu Żydów!
6.SZCZEPAŃSKIZaczęli też pozdrawiać Go: Witaj, Królu żydowski!
7.GRZYM1936Zaczęli go potem pozdrawiać, wołając: Witaj, królu żydowski.
8.DĄBR.WUL.1973I poczęli pozdrawiać go: Witaj, królu żydowski!
9.DĄBR.GR.1961I poczęli pozdrawiać go: Witaj, królu żydowski!
10.TYSIĄCL.WYD5I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!
11.BRYTYJKAI poczęli go pozdrawiać: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!
12.POZNAŃSKAi zaczęli Go pozdrawiać: - Witajże, królu żydowski!
13.WARSZ.PRASKAI zaczęli Go tak oto pozdrawiać: Witaj, królu żydowski!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaczęli go też pozdrawiać: Bądź pozdrowiony królu Żydów!
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zaczęli wiwatować: Witaj, królu Żydów!
16.TOR.NOWE.PRZ.Zaczęli Go pozdrawiać, mówiąc: Witaj Królu Żydów!