« Mar 15:1 Ewangelia Marka 15:2 Mar 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pytał go Piłat: Tyli jesteś król Judski? A on odpowiedając rzekł mu: Ty mówisz.
2.WUJEK.1923I pytał go Piłat: Tyś jest królem Żydowskim? A on odpowiedziawszy, rzekł mu: Ty powiadasz.
3.RAKOW.NTI spytał go Piłat: Tyśżeś jest on Król Żydowski? A on odpowiedziawszy rzekł mu: Ty mówisz.
4.GDAŃSKA.1881I pytał go Piłat: Tyżeś jest król Żydowski? A on mu odpowiadając rzekł: Ty powiadasz.
5.GDAŃSKA.2017A Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział: Ty sam to mówisz.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat tedy zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? - A On odpowiadając mu rzecze: Sam mówisz.
7.GRZYM1936Piłat zapytał go: Tyś jest król żydowski? Jezus odpowiedział: Tak jest, jak mówisz.
8.DĄBR.WUL.1973I zapytał go Piłat: Czyś ty jest król żydowski? A on odpowiadając rzekł mu: Sam mówisz.
9.DĄBR.GR.1961I zapytał go Piłat: Czyś ty jest król żydowski? A on odpowiedział: Sam mówisz.
10.TYSIĄCL.WYD5Piłat zapytał Go: Czy ty jesteś Królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem.
11.BRYTYJKAI zapytał go Piłat: Czy Ty jesteś królem żydowskim? A On odpowiadając mu, rzekł: Ty to mówisz.
12.POZNAŃSKAI pytał Go Piłat: - Czy Ty jesteś królem żydowskim? On odpowiedział: - Tak, jestem.
13.WARSZ.PRASKAA Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? A On odpowiadając mu rzekł: Jest, jak mówisz.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Piłat go zapytał: Ty jesteś królem Żydów? Zaś on, odpowiadając mu, mówi: Ty się wypowiedziałeś.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem Żydów? Ty to mówisz - odparł Jezus.
16.TOR.NOWE.PRZ.I Piłat pytał Go: Ty jesteś Królem Żydów? A On w odpowiedzi, rzekł do niego: Ty to mówisz.