« Mar 15:21 Ewangelia Marka 15:22 Mar 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada miejsce trupich głów.
2.WUJEK.1923I przywiedli go na miejsce Golgotha, co się wykłada: miejsce trupiéj głowy:
3.RAKOW.NTI wiodą go na Golgota miejsce, co jest przełożone: trupich głów Miejsce.
4.GDAŃSKA.1881I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
5.GDAŃSKA.2017I przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota, co się tłumaczy: Miejsce Czaszki.
6.SZCZEPAŃSKII wiodą Go na miejsce Golgoty, to znaczy na miejsce Kalwaryi.
7.GRZYM1936Zaprowadzili go na miejsce zwane Golgotą czyli miejscem Trupiej Głowy.
8.DĄBR.WUL.1973I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: miejsce Trupiej Głowy.
9.DĄBR.GR.1961I prowadzą go na miejsce Golgota, co oznacza miejsce Trupiej Głowy.
10.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.
11.BRYTYJKAI przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki.
12.POZNAŃSKAProwadzą Go na miejsce (zwane) Golgota, to znaczy Trupia Głowa.
13.WARSZ.PRASKAI tak przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota co oznacza: Miejsce Czaszki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A prowadzą go do miejsca nazywanego Golgota, co jest tłumaczone Miejsce Czaszki.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTak przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota, co w tłumaczeniu znaczy Miejsce Czaszki.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota, co się tłumaczy: Miejsce Czaszki.