« Mar 15:31 Ewangelia Marka 15:32 Mar 15:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Chrystus król Izraelski, niech teraz zstąpi zkrzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli; też ukrzyżowani znim, sromocili ji.
2.WUJEK.1923Niechże teraz Chrystus, król Izraelski, zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I którzy z nim byli ukrzyżowani, sromocili go.
3.RAKOW.NTChristus on Król Izraelski niech zstąpi teraz z krzyża, abyśmy widzieli i uwierzyli. Ci też co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu.
4.GDAŃSKA.1881Niechże teraz Chrystus on król Izraelski zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Ci też, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu.
5.GDAŃSKA.2017Niech Chrystus, król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Urągali mu także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani.
6.SZCZEPAŃSKINiechże <ten> Chrystus, <ten> król Izraela, zstąpi teraz z krzyża, abyśmy widzieli i uwierzyli! - Nawet i ci lżyli Go, którzy razem z Nim byli ukrzyżowani.
7.GRZYM1936Jako Chrystus, król Izraelski, niechaj teraz zstąpi z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli mu. I ci, co z nim ukrzyżowani byli, też go znieważali.
8.DĄBR.WUL.1973Chrystus, król izraelski, niechże teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim ukrzyżowani byli, lżyli go.
9.DĄBR.GR.1961Chrystus, król izraelski, niechże teraz zstąpi z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli go także i ci, co z nim ukrzyżowani byli.
10.TYSIĄCL.WYD5Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani.
11.BRYTYJKANiechże Chrystus, król Izraela; zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu.
12.POZNAŃSKAMesjasz! Król Izraela! Niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ukrzyżowani z Nim razem też z Niego szydzili.
13.WARSZ.PRASKAMesjasz! Król Izraela! Niech zstąpi teraz z krzyża, żebyśmy zobaczyli, to uwierzymy. Ubliżali Mu nawet ci, którzy byli razem z Nim ukrzyżowani.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech teraz Chrystus, król Israela zstąpi z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Także mu urągali ci, co zostali razem z nim ukrzyżowani.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChrystus, król Izraela - niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali Mu również ci, którzy wraz z Nim byli ukrzyżowani.
16.TOR.NOWE.PRZ.Mesjasz, Król Izraela niech teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I ci, co z Nim byli ukrzyżowani, również Go lżyli.