« Mar 15:33 Ewangelia Marka 15:34 Mar 15:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A godziny dziewiątej, wołał Jezus głosem wielkim mówiąc: Eloi, Eloi, Lama sabachthani? co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
2.WUJEK.1923A dziewiątéj godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi, Eloi, lamma sabacthani? co jest wyłożywszy: Boże mój, Boże mój! czemuś mię opuścił?
3.RAKOW.NTA godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! lamma sabachthani? co jest przełożone: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?
4.GDAŃSKA.1881A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! Lamma sabachtani, co się wykłada: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?
5.GDAŃSKA.2017O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani? – co się tłumaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?
6.SZCZEPAŃSKIA o godzinie dziewiątej zawołał Jezus silnym głosem, {mówiąc}: »Eloi, Eloi, lama sabachtani«, to jest w przekładzie: »Boże mój, Boże mój, czemuś Mię opuścił«?
7.GRZYM1936A o godzinie dziewiątej Jezus wielkim głosem zawołał: Eloi, Eloi, lamma sabactani? co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
8.DĄBR.WUL.1973I o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi, Eloi, lamma sabakthani, co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
9.DĄBR.GR.1961I o godzinie dziewiątej Jezus zawołał głosem wielkim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
10.TYSIĄCL.WYD5O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
11.BRYTYJKAO godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
12.POZNAŃSKAO godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: - "Eloi, Eloi, lema sabachthani", co znaczy: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?"
13.WARSZ.PRASKAO godzinie dziewiątej Jezus zawołał wielkim głosem: Eloi, Eloi, lamma sabachtani! to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A o dziewiątej godzinie Jezus zawołał wielkim głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachthani? To jest, tłumacząc: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITO tej też godzinie Jezus zawołał: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego Mnie opuściłeś?
16.TOR.NOWE.PRZ.A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus potężnym głosem, mówiąc: Eloi, Eloi, lamma sabachtani?! Co tłumaczy się: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?!