« Mar 15:45 Ewangelia Marka 15:46 Mar 15:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kupiwszy prześcieradło, i zjąwszy ji, uwinął wprześcieradło, i położył ji w grobie, który był wykowan z skały, i przytoczył kamień do drzwi grobowych.
2.WUJEK.1923A Józeph, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy go, uwinął w prześcieradło i położył go w grobie, który był wyciosan z opoki, i przywalił kamień do drzwi grobowych.
3.RAKOW.NTA on kupiwszy prześcieradło, i ziąwszy go, uwinął w prześcieradło; i położył go w grobie który był wyciosan z opoki; i zatoczył kamień do drzwi grobowych.
4.GDAŃSKA.1881A on kupiwszy prześcieradło, zdjąwszy go, obwinął w prześcieradło, i położył go w grobie, który był wykowany z opoki, i przywalił kamień do drzwi grobowych.
5.GDAŃSKA.2017Ten kupił płótno, zdjął go, owinął płótnem i złożył w grobowcu, który był wykuty w skale, a przed wejście do grobowca zatoczył kamień.
6.SZCZEPAŃSKIA {Józef} zakupił prześcieradło, i zdjąwszy Go, obwinął prześcieradłem i złożył w grobie, który był wykuty w skale; a przed wejściem do grobu zatoczył kamień.
7.GRZYM1936Józef zaś kupił prześcieradło, zdjął ciało z krzyża, owinął je i złożył w grobie wyciosanym w skale, a wejście do grobu zasunął głazem.
8.DĄBR.WUL.1973Józef zaś kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy go, owinął prześcieradłem i złożył go w grobowcu, który był wykuty w skale. I zatoczył kamień przed wejściem do grobowca.
9.DĄBR.GR.1961Ten, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy Jezusa, owinął go prześcieradłem i złożył w grobowcu, który był wykuty w skale. I zatoczył kamień przed wejściem do grobowca.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień.
11.BRYTYJKAA on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale, i przytoczył kamień przed wejście do grobu.
12.POZNAŃSKATen zaś kupił półtno (pogrzebowe), zdjął Jezusa, zawinął w płótno, złożył w grobie wykutym w skale i zatoczył kamień na wejście do grobu.
13.WARSZ.PRASKAA Józef kupił płótno i zdjąwszy ciało owinął je i złożył w grobowcu, który był wykuty w skale. Potem umieścił kamień u wejścia do grobowca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on kupił sukno, zdjął go, owinął suknem oraz położył go w grobowcu, który był wyciosany ze skały. Zatoczył też kamień na drzwi grobowca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen zaś kupił płótno, zdjął Go, owinął w nie, złożył w grobowcu wykutym w skale, a na wejście do grobowca zatoczył kamień.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on kupił płótno, i zdjął Go, owinął w płótno i złożył Go w grobowcu, który był wykuty w skale, i zatoczył kamień na otwór wejściowy grobowca.