« Mar 15:46 Ewangelia Marka 15:47 Mar 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Marya Magdalena, i Marya Jozego, patrzyły gdzie położono.
2.WUJEK.1923A Marya Magdalena i Marya Józephowa patrzyły, kędy go kładziono.
3.RAKOW.NTA Marya Magdalena, i Marya Jozego, przypatrowały się kędy go kładziono.
4.GDAŃSKA.1881Ale Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jozesowa, patrzały, kędy go położono.
5.GDAŃSKA.2017A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, patrzyły, gdzie go złożono.
6.SZCZEPAŃSKIA Marya Magdalena i Marya, matka Józefa, patrzyły, gdzie Go pogrzebano.
7.GRZYM1936Marja zaś Magdalena i Marja, matka Józefa, patrzyły, gdzie go chowano.
8.DĄBR.WUL.1973A Maria Magdalena i Maria Józefowa patrzyły, gdzie go położono.
9.DĄBR.GR.1961A Maria Magdalena i Maria Józefowa patrzyły, gdzie go położono.
10.TYSIĄCL.WYD5A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.
11.BRYTYJKAAle Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa przyglądały się, gdzie go złożono.
12.POZNAŃSKAA Maria Magdalena i Maria Józefowa przypatrywały się, gdzie Go położono.
13.WARSZ.PRASKAMaria Magdalena zaś i Maria [matka] Józefa patrzyły, gdzie został położony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Maria Magdalena oraz Maria Jozesa patrzały, gdzie został położony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMaria Magdalena natomiast i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie Go złożono.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie Go złożono.