« Gal 6:9 List do Galatów 6:10 Gal 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:12) A przeto póki czas mamy dobrze działajmy ku wszem, a nawięcej ku domownikom wiary.
2.WUJEK.1923A przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcéj domownikom wiary.
3.RAKOW.NTPrzeto tedy póki czas mamy, czyńmy dobre przeciwko wszytkim, a nawięcej przeciw domownikom wiary.
4.GDAŃSKA.1881Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary.
6.JACZEWSKIPóki czas po temu czyńmy wszystkim dobrze a szczególniej też współwyznawcom.
7.SYMONI dlatego, póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy jednej wiary są z nami.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są jednej wiary z nami.
9.TYSIĄCL.WYD5A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze.
10.BRYTYJKAPrzeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
11.POZNAŃSKADopóki więc mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a szczególnie braciom tej samej wiary.
12.WARSZ.PRASKATak więc póki jeszcze mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
13.KALETAPrzeto tedy, póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, najwięcej zaś domownikom wiary.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc, dopóki mamy czas, czyńmy odpowiednio względem wszystkich, ale najbardziej względem należących do rodziny wiary.
15.EIB.BIBLIA.2016W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zatem więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobro względem wszystkich, a najwięcej względem domowników w wierze.