« Gal 6:8 List do Galatów 6:9 Gal 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:11) Czyniąc lepak dobrze nie słabiejmy, bo czasu swego żąć będziemy nie upracowani.
2.WUJEK.1923A dobrze czyniąc nie ustawajmy; albowiem czasu swego żąć będziemy nie ustawając.
3.RAKOW.NTA dobrze czyniąc nie ustawajmy; abowiem czasu własnego żąć będziemy nie osłabiając.
4.GDAŃSKA.1881A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.
5.GDAŃSKA.2017A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy.
6.JACZEWSKICzynić dobrze nie ustawajmy, byśmy wieczną nagrodę mieli.
7.SYMONCzyńmy przeto dobrze, a nie ustawajmy: bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy.
8.DĄBR.WUL.1973Czyniąc przeto dobrze, nie ustawajmy, bo czasu swego żąć będziemy bez wytchnienia.
9.TYSIĄCL.WYD5W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.
10.BRYTYJKAA czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.
11.POZNAŃSKACzyniąc dobrze nie zniechęcajmy się. Nie ulegając bowiem zniechęceniu, będziemy zbierać owoc we właściwym czasie.
12.WARSZ.PRASKANie ustawajmy w czynieniu dobra, jeżeli bowiem nie zaniechamy naszych trudów, to gdy nadejdzie czas żniwa, będziemy zbierali plony.
13.KALETAA dobrze czyniąc nie słabiejmy; czasu bowiem swojego żąć_będziemy nie ustawając.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy czynimy szlachetnie, nie upadajmy na duchu; gdyż będziemy żąć w swoim czasie, nie będąc wyczerpani.
15.EIB.BIBLIA.2016Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw.
16.TOR.NOWE.PRZ.A nie zniechęcajmy się czyniąc dobro; albowiem w swoim czasie będziemy żąć nieznużeni.