« Joz 9:15 Księga Jozuego 9:16 Joz 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A po trzech dniach po uczynieniu przymierza, usłyszeli, że blisko mieszkali, a między nimi być mieli.
2.GDAŃSKA.1881Ale po trzech dniach po uczynieniu z nimi przymierza, usłyszeli, że blisko ich byli, a iż w pośrodku ich mieszkali.
3.GDAŃSKA.2017Lecz po trzech dniach, po zawarciu z nimi przymierza, usłyszeli, że są oni sąsiadami i że mieszkają wśród nich.
4.CYLKOWAle po upływie trzech dni po zawarciu przymierza z nimi usłyszano, że pochodzili zbliska, i że mieszkali w pośród nich.
5.KRUSZYŃSKIPo upływie trzech dni po tym, jak zawarli z nimi przymierze, dowiedzieli się, że są ich pobliskimi i że wpośród nich mieszkają.
6.TYSIĄCL.WYD5Trzy dni upłynęły od zawarcia tego przymierza, gdy usłyszano, że byli ludem sąsiednim i mieszkali wśród Izraela.
7.BRYTYJKAAle w trzy dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich.
8.POZNAŃSKAPo trzech dniach od zawarcia z nimi przymierza wyszło na jaw, że pochodzili oni z pobliskich stron i [właściwie] pośrodku nich zamieszkiwali.
9.WARSZ.PRASKAW trzy dni po zawarciu przymierza synowie Izraela dowiedzieli się, że tamci są ich sąsiadami i że mieszkają wśród nich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale po upływie trzech dni od zawarcia z nimi przymierza, usłyszano, że pochodzą z bliska, i że mieszkali pośród nich.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak po trzech dniach od zawarcia przymierza wyszło na jaw, że ci ludzie pochodzą z bliskich okolic, że właściwie mieszkają pośród nich!