« Joz 9:19 Księga Jozuego 9:20 Joz 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale to im uczynimy: Niech zachowani będą aby żyli, by się na nas gniew Pański nie wzruszył, jeźlibyśmy krzywoprzysięgli:
2.GDAŃSKA.1881To im uczynimy, a zachowamy je żywo, iżby nie przyszło na nas rozgniewanie dla przysięgi, którąśmy im przysięgli.
3.GDAŃSKA.2017Tak więc postąpimy z nimi: zachowamy ich przy życiu, żeby nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy.
4.CYLKOWTo możemy im uczynić - ale życie darować im musim, aby nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którąśmy im złożyli.
5.KRUSZYŃSKITo im uczynimy: Zachowamy im życie, aby nas nie dotknął gniew za przysięgę, którą żeśmy im złożyli".
6.TYSIĄCL.WYD5Tak więc chcemy z nimi postąpić: musimy darować im życie, aby nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy.
7.BRYTYJKALecz to im uczynimy, skoro pozostawimy ich przy życiu, aby nie spadł na nas gniew z powodu złożonej im przysięgi.
8.POZNAŃSKAale tak z nimi postąpimy: zostawimy ich przy życiu i nie spadnie na nas gniew [Jahwe] z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy".
9.WARSZ.PRASKAMusimy ich zatem zostawić przy życiu, jeśli nie chcemy na nas samych ściągnąć gniewu Jahwe ze względu na złożoną przysięgę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To im możemy uczynić: Musimy darować im życie, aby z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy, nie spadł na nas gniew.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJest jednak coś, co możemy uczynić, pozostawiając ich jednocześnie przy życiu i nie ściągając na siebie gniewu z powodu naszej przysięgi - i tu rozstrzygnęli: