« Joz 9:25 Księga Jozuego 9:26 Joz 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uczynił tedy Jozue, jako był rzekł i wybawił je z ręku synów Izraelowych, żeby ich nie pobito.
2.GDAŃSKA.1881I uczynił im tak, a wybawił je z rąk synów Izraelskich, że ich nie pobili.
3.GDAŃSKA.2017I postąpił tak z nimi, i wybawił ich z rąk synów Izraela, żeby ich nie zabili.
4.CYLKOWI uczynił im Jozue w wymieniony sposób, i ocalił ich z ręki synów Israela, aby ich nie uśmiercili.
5.KRUSZYŃSKII tak z nimi postąpił, że uwolnił ich z mocy synów Izraelowych i nie zabił ich.
6.TYSIĄCL.WYD5I Jozue tak postąpił z nimi. Wybawił ich z rąk Izraelitów, żeby ich nie pozbawili życia.
7.BRYTYJKATak im też uczynił: wyrwał ich z ręki synów izraelskich i ci ich nie zabili.
8.POZNAŃSKAPostąpił więc z nimi w ten sposób: uwolnił ich z rąk Izraelitów, tak że ich nie wymordowali.
9.WARSZ.PRASKAI postąpił z nimi Jozue tak, jak zapowiedział: uwolnił ich z rąk synów Izraela, żeby nie musieli zginąć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus, syn Nuna, słusznie im uczynił i ocalił ich z ręki synów Israela, aby ich nie zabili.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI Jozue tak właśnie uczynił. Ochronił ich przed Izraelitami, tak że ci ich nie wybili.