« Joz 9:26 Księga Jozuego 9:27 Joz 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I postanowił onego dnia, aby oni byli na posłudze wszystkiego ludu i ołtarza Pańskiego, rąbiąc drwa i wodę nosząc, aż do teraźniejszego czasu, na miejscu, któreby był Pan obrał.
2.GDAŃSKA.1881I postanowił je Jozue dnia onego, aby rąbali drwa, i nosili wodę zgromadzeniu, i do ołtarza Pańskiego aż do tego dnia, na miejscu, które by obrał.
3.GDAŃSKA.2017I w tym dniu Jozue nakazał im narąbać drewna i nosić wodę dla zgromadzenia oraz dla ołtarza PANA w miejscu, które miał wybrać. I jest tak aż do dziś.
4.CYLKOWI przeznaczył ich Jozue onego czasu na drwali i wodziarzy dla zboru i dla ofiarnicy Wiekuistego aż po dzień dzisiejszy, na miejscu, któreby wybrał.
5.KRUSZYŃSKIOd tego dnia przeznaczył ich Jozue na rębaczy drzewa i na czerpaczy wody dla zgromadzenia i dla ołtarza Bożego na miejscu, które wybierze; tak pozostają aż do dnia tego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas uczynił ich Jozue drwalami i noszącymi wodę dla całej społeczności i dla ołtarza Pańskiego, aż po dzień dzisiejszy, na każdym miejscu, które [Pan] wybierze.
7.BRYTYJKAAle Jozue przeznaczył ich w tym dniu do rąbania drzewa i noszenia wody dla zboru i dla ołtarza Pana aż do dnia dzisiejszego w miejscu, które miał wybrać.
8.POZNAŃSKAOd tego dnia jednak przeznaczył ich Jozue do rąbania drzewa i noszenia wody dla całej społeczności i na [potrzeby] ołtarza Jahwe na miejscu, które On sam wyznaczy. I tak czynią po dzień dzisiejszy.
9.WARSZ.PRASKAPrzeznaczył ich [jednak] Jozue od tego dnia do pracy przy ścinaniu drzew i czerpaniu wody dla całego zgromadzenia i dla ołtarza Jahwe w miejscach, które wybrał sobie Jahwe, co też czynią jeszcze dzisiaj.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego czasu Jezus, syn Nuna, przeznaczył ich na drwali oraz dostawców wody dla zboru oraz dla ofiarnicy WIEKUISTEGO. I są nimi aż po dzisiejszy dzień, na miejscu, które wybierze.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu jednak Jozue przeznaczył ich do rąbania drewna i do czerpania wody dla zgromadzenia i dla ołtarza PANA w miejscu, które miał On wybrać - i tak jest do dnia dzisiejszego.