« Joz 9:3 Księga Jozuego 9:4 Joz 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I chytrze myśląc nabrali sobie żywności, stare wory na osły włożywszy, i łagwice skórzane winne podarte i pozszywane,
2.GDAŃSKA.1881Postąpili sobie i oni chytrze, a poszedłszy zmyślili się być posłami, i wzięli wory stare na osły swe, i łagwie winne stare, i potarte, i łatane;
3.GDAŃSKA.2017Użyli podstępu i wyruszyli, udając posłów, i wzięli stare wory na swoje osły i stare, popękane i połatane bukłaki na wino;
4.CYLKOWChcieli tedy i oni chytrze sobie począć, i poszli i zaopatrzyli się w żywność, i wzięli wory zużyte na osły swe i łagwice winne zużyte, podarte i powiązane,
5.KRUSZYŃSKIpostąpili oni również chytrze. Udali się w drogę, zaopatrzywszy się w żywność i wzięli zużyte wory na swoje osły i zużyte łagwice wina, podarte i powiązane.
6.TYSIĄCL.WYD5i postanowili użyć podstępu. Wybrali się w drogę i zaopatrzyli się w zapasy podróżne, i wzięli na swoje osły stare wory i zużyte bukłaki na wino, podarte i powiązane.
7.BRYTYJKAPostanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli z sobą stare worki na swoje osły i stare, popękane i połatane łagwie na wino,
8.POZNAŃSKAi ze swej strony również uciekli się do podstępu. Wyruszyli w drogę zaopatrując się w żywność. Włożyli na osły stare wory i również stare i połatane bukłaki z winem.
9.WARSZ.PRASKAposłużyli się pewnym podstępem. Wyprawili się mianowicie w [rzekomo długą] podróż, biorąc ze sobą zapasy żywności. Na swoje osły załadowali stare worki oraz zużyte już, podziurawione bukłaki na wino.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem oni chcieli chytrze postąpić; więc poszli, zaopatrzyli się w żywność, wzięli zużyte na swoich osłach wory oraz zużyte, potargane i powiązane winne łagwie,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITrównież użyli podstępu. Wyruszyli w drogę, udając posłów. Włożyli na osły podniszczone wory, nabrali wina do starych, spękanych, powiązanych sznurkami bukłaków,