« Joz 9:8 Księga Jozuego 9:9 Joz 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedzieli: Z ziemie bardzo dalekiéj przyszli słudzy twoi do ciebie w imię Pana, Boga twego; bośmy słyszeli sławę mocy jego, wszystko, co uczynił w Egipcie:
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedzieli mu: Z ziemi dalekiej bardzo przyszli słudzy twoi w imieniu Pana, Boga twego; bośmy słyszeli sławę jego, i wszystko, co uczynił w Egipcie;
3.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: Twoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju ze względu na imię PANA, twego Boga. Usłyszeliśmy bowiem o jego sławie oraz o wszystkim, co uczynił w Egipcie;
4.CYLKOWI odpowiedzieli mu: Z ziemi bardzo dalekiej przybywamy, my słudzy twoi, wskutek chwały Wiekuistego, Boga twego; albowiem słyszeliśmy sławę Jego i wszystko co uczynił Egipcjanom.
5.KRUSZYŃSKIOdpowiadają mu: "Słudzy twoi przyszli z bardzo dalekiej ziemi ze względu na imię Jahwe, Boga twego, albowiem słyszeliśmy co o nim mówią i wszystko, co uczynił w Egipcie,
6.TYSIĄCL.WYD5Oni odrzekli: Z ziemi bardzo dalekiej przybywają twoi słudzy, w imię Pana, Boga twojego. Usłyszeliśmy bowiem o Jego sławie i wszystkim, co uczynił w Egipcie,
7.BRYTYJKAOni odpowiedzieli mu: Z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy twoi dla imienia Pana, Boga twego; słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie;
8.POZNAŃSKAOdpowiedzieli mu: - Z bardzo odległego kraju przybyli słudzy twoi dla Imienia Jahwe, twojego Boga. Doszła do nas bowiem wieść o Jego sławie i o wszystkim, czego dokonał w Egipcie,
9.WARSZ.PRASKAA oni odpowiedzieli: Z bardzo odległej krainy przychodzą twoi słudzy ze względu na imię Jahwe, twojego Boga. Wiele bowiem słyszeliśmy o Nim;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedzieli: My, twoi słudzy, przybywamy z bardzo dalekiej ziemi, wskutek chwały WIEKUISTEGO, twojego Boga; bo słyszeliśmy o Jego sławie oraz o wszystkim, co uczynił Micrejczykom.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju - powtórzyli. - Przybyliśmy zaś ze względu na imię PANA, twojego Boga, gdyż usłyszeliśmy wieść o Nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie.