« Apok 14:13 Apokalipsa Jana 14:14 Apok 14:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem, ano obłok biały, a na obłoku siedzący, podobny synowi człowieczemu, mając na głowie swej wieniec złoty, a wręce swej sierp ostry.
2.WUJEK.1923I widziałem, a oto obłok biały; a na obłoku siedzącego, podobnego Synowi człowieczemu, mającego na głowie swéj koronę złotą, a w ręce swéj sierp ostry.
3.RAKOW.NTI widziałem, a oto obłok biały, a na obłoku siedział podobny synowi człowieczemu, który miał na głowie swej koronę złotą, a w ręce swej sierp ostry.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem, a oto obłok biały; a na onym obłoku siedział podobny Synowi człowieczemu, który miał na głowie swojej koronę złotą, a w ręce swojej sierp ostry.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp.
6.JACZEWSKII patrzałem, a oto jasny obłok, a na obłoku anioł niby Syn człowieczy. Miał on na swej głowie złotą koronę, a w ręce trzymał ostrą kosę.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem, a oto obłok jasny, a na tym obłoku siedzący, podobny synowi człowieka, mający na głowie swojej koronę złotą, a w ręce swojej sierp ostry.
8.DĄBR.WUL.1973I spojrzałem, a oto obłok biały, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego mający na głowie swej koronę złotą, a w ręku sierp wyostrzony.
9.DĄBR.GR.1961I spojrzałem, a oto obłok biały, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie koronę złotą, a w ręku sierp wyostrzony.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp.
11.BRYTYJKAI widziałem, a oto biały obłok, a na, obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp.
12.POZNAŃSKAPotem ujrzałem: Oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp.
13.WARSZ.PRASKAA potem ujrzałem biały obłok, a na nim siedział jakby Syn Człowieczy. Na głowie miał koronę ze złota, a w ręku ostry sierp.
14.KALETAA oto obłok biały; a na obłoku siedział podobny synowi człowieczemu, [który] miał na głowie swojej koronę złotą, a w ręce swojej sierp ostry.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zobaczyłem a oto biały obłok; a ten, co siedział na obłoku, był podobny do Syna Człowieka; miał na swej głowie złoty wieniec chwały, a w swojej ręce ostry sierp.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPatrzę dalej. Zobaczyłem biały obłok. Siedział na nim ktoś, kto przypominał Syna Człowieczego. Na głowie miał złoty wieniec, a w dłoni ostry sierp.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zobaczyłem, a oto biały obłok; a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na swojej głowie złoty wieniec, a w swojej ręce ostry sierp.