« Apok 14:17 Apokalipsa Jana 14:18 Apok 14:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A inszy anioł wyszedł z ołtarza, mając władzą nad ogniem, i zawołał wrzaskiem wielkim (na) mającego sierp ostry, mówiąc: Pośli sierp twój ostry, a po urzynaj grona winnice ziemskiej, gdyż dojrzałe jagody jej.
2.WUJEK.1923I drugi Aniół wyszedł z ołtarza, który miał moc nad ogniem, i zawołał wielkim głosem do tego, który miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść twój sierp ostry a zbieraj grona winnice ziemie; bo dojrzałe są jagody jéj.
3.RAKOW.NTI drugi anioł wyszedł z ołtarza, mający moc nad ogniem; i zawołał krzykiem wielkim ku onemu który miał sierp ostry, mówiąc: Pośli ten sierp twój ostry, a zbieraj grona winnice ziemie, bo dojźrzały jagody jej!
4.GDAŃSKA.1881Potem wyszedł drugi Anioł z ołtarza, który miał moc nad ogniem i zawołał głosem wielkim na tego, który miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść ten sierp twój ostry, a zbieraj grona winnicy ziemi; bo dojrzałe są jagody jej.
5.GDAŃSKA.2017Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp: Zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona.
6.JACZEWSKII jeszcze inny anioł wyszedł od ołtarza: miał on sobie daną władzę nad ogniem. Anioł ten podniesionym głosem wołał do tego, który miał ostrą kosę: Spuść twą kosę na ziemię, i ścinaj winne jagody, bo już dojrzały.
7.APOKALYPSIS.1905A inny anioł wyszedł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i zawołał krzykiem wielkim do mającego sierp ów ostry, mówiąc: „Zapuść sierp twój ostry i obetnij winogrona ziemi, bo dojrzały jagody jej”.
8.DĄBR.WUL.1973I inny Anioł, który ma władzę nad ogniem, wyszedł z ołtarza i zawołał głosem donośnym do tego, który trzymał sierp wyostrzony: Zapuść sierp swój wyostrzony, a zbieraj grona winnicy ziemi, bo dojrzałe są jej owoce.
9.DĄBR.GR.1961A jeszcze inny Anioł, który ma władzę nad ogniem, wyszedł z ołtarza i zawołał głosem donośnym do tego, który trzymał sierp wyostrzony: Zapuść sierp swój wyostrzony, a zbierz grona winnicy ziemi, bo dojrzałe są jej owoce.
10.TYSIĄCL.WYD5I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do trzymającego ostry sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały!
11.BRYTYJKAI jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał, władzę nad ogniem; i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona.
12.POZNAŃSKAOd ołtarza zaś wyszedł inny anioł, który ma władzę nad ogniem, i zawołał donośnym głosem do tego, który ma ostry sierp: "Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grono winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały!"
13.WARSZ.PRASKAA jeszcze inny zbliżał się od strony ołtarza. Miał on władzę nad ogniem i wołał do tego, który miał sierp ostry: Zapuść twój sierp ostry i poobcinaj winne grona, które są na ziemi, bo już dojrzały winne jagody.
14.KALETAI inny anioł wyszedł z ołtarza, [który] miał moc nad ogniem i zawołał głosem wielkim [na tego, który] miał sierp ostry, mówiąc: Poślij sierp twój ostry, a zbieraj grona winnicy ziemi; bo dojrzałe_są jagody jej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś od ołtarza wyszedł drugi anioł, który miał władzę nad ogniem. I zawołał wielkim głosem do tego, co miał ostry sierp, mówiąc: Poślij twój ostry sierp oraz zbierz winne grona winorośli ziemi, gdyż dojrzały kiście jej winogron.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDalszy anioł wyszedł od strony ołtarza. Ten miał władzę nad ogniem. Zawołał on do anioła z ostrym sierpem: Zapuść swój ostry sierp! Obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż jej grona dojrzały.
17.TOR.NOWE.PRZ.I jeszcze inny anioł wyszedł od ołtarza, miał on władzę nad ogniem i zawołał, krzycząc potężnym głosem do tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Poślij swój ostry sierp i zbierz kiście winorośli ziemi, gdyż jej winne grona już dojrzały.