« Apok 14:1 Apokalipsa Jana 14:2 Apok 14:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem głos znieba jako głos wód mnogich, i jako głos gromu wielkiego; i głos usłyszałem gędców gędących na arfach swoich.
2.WUJEK.1923I słyszałem głos z nieba, jako głos wiela wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, którym słyszał, jako cytrzystów grających na cytrach swoich.
3.RAKOW.NTI słyszałem głos z nieba jako głos wiela wód, i jako głos gromu wielkiego; i słyszałem głos cytrystów grających na cytrach swoich.
4.GDAŃSKA.1881I słyszałem głos z nieba, jako głos wielu wód, i jako głos gromu wielkiego; i słyszałem głos cytrystów grających na cytrach swoich.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem z nieba głos jakby głos wielu wód i jakby głos wielkiego gromu. I słyszałem głos harfiarzy grających na swoich harfach.
6.JACZEWSKII usłyszałem głos z nieba, jakoby głos bałwanów morskich, jakoby głos wielkiego grzmotu: ale głos to był przyjemny, jakoby głos grających na cytrach.
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem głos z nieba, jako głos wód wielu i jako głos grzmotu wielkiego; i głos słyszałem cytrzystów, grających na cytrach swoich.
8.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem głos z nieba, niby szum wielu wód i niby huk wielkiego gromu, a ton, który dał się słyszeć, podobny był do tonu, jaki wydają cytry, gdy grają na nich cytrzyści.
9.DĄBR.GR.1961I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby huk wielkiego gromu, a ton, który dał się słyszeć, podobny był do tonu cytrzystów, grających na cytrach.
10.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał tak], jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
11.BRYTYJKAI usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach.
12.POZNAŃSKAI usłyszałem głos z nieba jakby szum wielkich wód i jakby huk potężnego gromu. A głos, który usłyszałem, (brzmiał) jak dźwięk harfiarzy grający na harfach.
13.WARSZ.PRASKAI usłyszałem z nieba głos jakby szumu wód potężnych lub jak echo wielkiego grzmotu. To, co słyszałem, przypominało dźwięki wydobywane przez harfiarzy uderzających w swoje harfy.
14.KALETAI słyszałem głos z nieba, jako głos wód wielu, i jako głos gromu; a głos, który słyszałem jako cytrzystów grających na cytrach swoich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszałem też głos z Nieba, jak głos wielu wód oraz jak głos wielkiego grzmotu. Usłyszałem także głos grających na swych kitarach
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nieba natomiast rozległ się głos. Brzmiał jak szum nieprzebranych wód, jak odgłos potężnego grzmotu. Na jego tle usłyszałem melodię. Miałem wrażenie, jakby to harfiarze grali na swoich harfach.
17.TOR.NOWE.PRZ.I słyszałem głos z nieba jak głos wielu wód, i jak głos potężnego gromu, i usłyszałem głos harfiarzy grających na swoich harfach.