« Apok 14:19 Apokalipsa Jana 14:20 Apok 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I deptano kadź za miastem, i wyszła krew zkadzi aż po wędzidła końskie, przez stajań tysiąc, sześć set.
2.WUJEK.1923I deptano kadź przed miastem, i wyszła krew z kadzi aż do wędzideł końskich przez tysiąc sześćset staj.
3.RAKOW.NTI deptano kadź przed miastem, i wyszła krew z kadzi aż do wędzidł końskich, przez tysiąc i sześć set stajań.
4.GDAŃSKA.1881I tłoczona jest prasa przed miastem, i wyszła krew z prasy aż do wędzideł końskich przez tysiąc i sześćset stajan.
5.GDAŃSKA.2017I udeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew aż po wędzidła koni, na tysiąc sześćset stadiów.
6.JACZEWSKII deptano one jagody winne za miastem, a sok ich wypłynąwszy z tłoczarni, sięgał aż do wędzidła końskiego na przestrzeni tysiąca sześciuset stadjów.
7.APOKALYPSIS.1905I tłoczoną jest prassa za miastem, i wyszła krew z prassy aż do wędzideł koni na stadyj tysiąc sześćset.
8.DĄBR.WUL.1973A wydeptano kadź poza miastem i wypłynęła z kadzi krew aż do wędzideł końskich na tysiąc sześćset stadiów.
9.DĄBR.GR.1961A poza miastem wydeptano kadź i wypłynęła z kadzi krew aż do wędzideł końskich na tysiąc sześćset stadiów.
10.TYSIĄCL.WYD5I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na odległość tysiąca i sześciuset stadiów.
11.BRYTYJKAI deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów.
12.POZNAŃSKATłocznię wydeptano poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż do wędzideł końskich na tysiąc i sześćset stadiów.
13.WARSZ.PRASKAGdy zgnieciono jagody w tłoczni poza miastem, popłynęła z tłoczni krew na tysiąc sześćset stadiów aż po wędzidła końskie.
14.KALETAI deptana_jest prasa przed miastem, i wyszła krew z prasy aż_do wędzideł końskich przez stajan tysiąc dwieście.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kadź została udeptana na zewnątrz miasta, więc z kadzi wyszła krew aż do wędzideł koni z tysiąca sześciuset stadionów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTłocznię umieszczono na zewnątrz miasta. Gdy zaczęto w niej tłoczyć, popłynęła krew. Rozlała się ona na wysokość końskich wędzideł i na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów.
17.TOR.NOWE.PRZ.I deptano tłocznię poza miastem, i wyszła krew z tłoczni sięgająca aż do końskich wędzideł na tysiąc sześćset stadiów.