« 1Tym 1:11 1 List do Tymoteusza 1:12 1Tym 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A dziękuję onemu który mię zmacnia w Christu Jesusie panu naszem, że mię za wiernego poczytał, przystawiwszy mię do służby.
2.WUJEK.1923Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego poczytał, na usługowanie postanowiwszy.
3.RAKOW.NTI dziękuję onemu który umacnia mię Christusowi Jezusowi Panu naszemu, iż za wiernego mię poczytał, postanowiwszy na usługowanie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego osądził, na usługiwanie postanowiwszy mię.
5.GDAŃSKA.2017Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi;
6.JACZEWSKIDzięki niech będą Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu, iż mnie umocnił swą łaską i godnym byc uznał urzędu Apostolskiego.
7.SYMONDziękuję temu, który mi dał moc, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że mię za wiernego poczytał, i że na takim urzędzie postanowił;
8.MARIAWICIDziękuję Temu, Który mię umocnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, że mię za wiernego osądził, postanowiwszy na posłudze, mnie,
9.DĄBR.WUL.1973Dzięki czynię temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi Panu naszemu, że poczytał mnie za wiernego i powierzył urząd.
10.DĄBR.GR.1961Dzięki czynię temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego i powierzył urząd.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie,
12.BRYTYJKADzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę,
13.POZNAŃSKADzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że obdarzył mnie zaufaniem wyznaczając do posługiwania.
14.WARSZ.PRASKADzięki składam Jezusowi Chrystusowi Panu naszemu za to, że obdarzył mnie szczególną mocą, że mi zaufał i przeznaczył mnie do [tak zaszczytnej] posługi,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważam za dobrodziejstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że mnie umocnił, uznał mnie za godnego zaufania oraz wyznaczył sobie do służby.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDziękuję Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania. Bo przyjął mnie do służby -
17.TOR.PRZ.A wdzięczny jestem Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za godnego zaufania, przeznaczając do służby.