« Jer 2:25 Księga Jeremiasza 2:26 Jer 2:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako wstyd złodzieja, gdy go zastaną, tak się zawstydzili dom Izraelski, sami i królowie ich, książęta i kapłani i prorocy ich.
2.GDAŃSKA.1881Jako wstyd złodzieja, kiedy go zastaną, tak się zawstydzi dom Izraelski, sami królowie ich, książęta ich, i kapłani ich, i prorocy ich,
3.GDAŃSKA.2017Jak złodziej wstydzi się, kiedy go schwytają, tak wstydzi się dom Izraela, jego królowie i książęta, jego kapłani i prorocy;
4.CYLKOWJak się zawstydza złodziej, gdy zdybanym zostaje, tak zawstydzony dom Israela, oni, królowie, książęta, kapłani, i prorocy ich.
5.KRUSZYŃSKIJak złodziej schwytany okrywa się wstydem, tak wstydzą się z domu Izraela, oni to: królowie ich, książęta ich, kapłani ich i prorocy ich,
6.TYSIĄCL.WYD1Jak wstydzi się złodziej, którego schwytano, tak wstydzi się dom Izraela, oni, królowie ich i dostojnicy, kapłani ich i prorocy,
7.TYSIĄCL.WYD5Jak złodziej pełen jest wstydu, gdy zostanie schwytany, tak okrył się wstydem dom Izraela: oni, ich królowie i przywódcy, ich kapłani i prorocy.
8.BRYTYJKAJak złodziej wstydzi się, gdy go złapią, tak wstydzić się będzie dom izraelski, oni, ich królowie, ich książęta, ich kapłani i ich prorocy,
9.POZNAŃSKAJak wstyd złodziejowi, że go przyłapano, tak okrywa się wstydem Dom Izraela, (oni - królowie ich, książęta, kapłani ich i prorocy),
10.WARSZ.PRASKAJak złodziej, który płonie ze wstydu, kiedy go schwytają, tak wstydem się okryją ci wszyscy, co należą do Domu Izraela: oni sami, ich królowie i przywódcy, ich kapłani i prorocy,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak się zawstydza złodziej, kiedy zostaje złapany, tak jest zawstydzony dom Israela oni, królowie, przywódcy, kapłani i ich prorocy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJak wstyd złodziejowi, gdy zostanie złapany, tak wstydzić się będzie dom Izraela, prosty lud, królowie i książęta, kapłani i prorocy,