« Jer 2:8 Księga Jeremiasza 2:9 Jer 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż jeszcze będę się z wami prawował, mówi Pan, i z syny waszymi będę się spierał.
2.GDAŃSKA.1881Przeczże się wżdy wadzę z wami, mówi Pan, a z synami synów waszych śpierać się muszę?
3.GDAŃSKA.2017Dlatego będę wiódł spór z wami, mówi PAN, i z synami waszych synów będę się spierać.
4.CYLKOWPrzeto i nadal rozprawiać się z wami będę, rzecze Wiekuisty, i z synami synów waszych rozprawiać się nie przestanę.
5.KRUSZYŃSKIDlatego jeszcze wytoczę przeciwko wam skargę - rzecze Bóg, i będą się skarżyć przeciwko dzieciom dzieci waszych.
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego jeszcze spieram się z wami — wyrocznia Jahwe — i z synami waszych synów się spieram.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego będę nadal prowadził spór z wami - wyrocznia Pana - i dzieci waszych dzieci będę oskarżał.
8.BRYTYJKADlatego będę się jeszcze z wami spierał – mówi Pan – i będę się spierał z waszymi wnukami.
9.POZNAŃSKAPrzeto nadal będę wiódł spór z wami - ogłasza Jahwe - i będę wiódł spór z synami waszych synów!
10.WARSZ.PRASKADlatego muszę się dalej na was uskarżać – mówi Pan – i będę oskarżał nawet wasze wnuki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nadal będę się z wami rozprawiał mówi WIEKUISTY, i nie przestanę się rozprawiać z synami waszych synów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego będę toczył z wami spór - oświadcza PAN - i spór z synami waszych synów!