« Rzym 4:6 List do Rzymian 4:7 Rzym 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błodzy których odpuszczone nieprawości, i których nakryte grzechy.
2.WUJEK.1923Błogosławieni, których nieprawości są odpuszczone, a których pokryte są grzechy.
3.RAKOW.NTSzczęśliwi których odpuszczone są nieprawości, i których pokryte są grzechy.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości, a których zakryte są grzechy;
5.GDAŃSKA.2017Błogosławieni, których nieprawości przebaczone i których grzechy są zakryte.
6.JACZEWSKIMówi on: Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których zmazane są grzechy.
7.SYMON"Błogosławieni, powiada, którym odpuszczone są nieprawości, komu pokryte są grzechy.
8.DĄBR.WUL.1973Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i zmazane grzechy.
9.DĄBR.GR.1961Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i zmazane grzechy.
10.TYSIĄCL.WYD5Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte.
11.BRYTYJKABłogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości I których grzechy są zakryte;
12.POZNAŃSKABłogosławieni ci, którym nieprawości odpuszczono i których grzechy wymazano.
13.WARSZ.PRASKABłogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaci, których bezprawie zostało darowane i których winy zostały przykryte;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości i których grzechy zakryto;
16.TOR.NOWE.PRZ.Błogosławieni, którym zostały odpuszczone nieprawości i których grzechy zostały zakryte;