« 4Moj 35:34 4 Księga Mojżeszowa 36:1 4Moj 36:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy przystąpili i książęta czeladzi Galaadskich synowie Machyr, synowie Manasse z pokolenia synow Jozefowych i mowili są Mojżeszowi przed książęty israelskimi, i rzekli są:
2.WUJEK.1923Przystąpiły i książęta domów Galaad, syna Machir, syna Manasse z pokolenia synów Józephowych: i mówili Mojżeszowi przed książęty Izraelskimi i rzekli:
3.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpili mężowie przedniejsi z ojców pokolenia synów Galaada, syna Machyrowego, syna Manasesowego, z domów Józefowych, i mówili przed Mojżeszem, i przed książęty przedniejszymi ojców synów Izraelskich, i rzekli:
4.GDAŃSKA.2017Wtedy przystąpili naczelnicy spośród ojców synów Gileada, syna Makira, syna Manassesa, z domów Józefa, i mówili przed Mojżeszem i przed książętami, naczelnikami ojców synów Izraela:
5.CYLKOWPrzystąpili tedy naczelnicy rodów z rodziny synów Gileada, syna Machyra, syna Menaszy, z rodzin synów Josefa i mówili przed Mojżeszem i przed książętami, naczelnikami rodów synów Israela, -
6.KRUSZYŃSKIPrzełożeni domów patrjarchalnych z rodu synów Galaada, syna Makhira, syna Manassesa, wśród rodów synów Józefa, zbliżyli się i mówili wobec Mojżesza i wobec książąt przełożonych domów patrjarchalnych synów Izraelowych.
7.MIESESWówczas przystąpili naczelnicy domów z rodziny Synów Gileada [Gil’ad], syna Machira, syna Menasego [Měnaszsze], z rodów Synów Józefa, i rzekli przed Mojżeszem i przed książętami, naczelnikami domów rodowych Synów Izraela, –
8.TYSIĄCL.WYD5Stawili się naczelnicy rodzin pokoleń synów Gileada, syna Makira, który był synem Manassesa z pokoleń potomków Józefa, i przedstawili Mojżeszowi oraz książętom, naczelnikom pokoleń,
9.BRYTYJKAWtedy przystąpili naczelnicy rodów z rodziny synów Gileada, syna Machira, syna Manassesa z rodziny synów Józefa, i przemówili do Mojżesza i do książąt, naczelników rodów izraelskich,
10.POZNAŃSKANaczelnicy plemienni rodów Gileada, syna Makira a wnuka Manassego, z pokolenia Józefa, udali się do Mojżesza i książąt, naczelników rodów Izraela,
11.WARSZ.PRASKAPrzyszli przywódcy rodów z pokoleń izraelskich Gileadytów, którzy pochodzili od Makira, syna Manassesa, wywodzącego się z pokoleń potomków Józefa, i przedstawili Mojżeszowi oraz przywódcom poszczególnych rodów izraelskich następującą sprawę:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy podeszli naczelnicy rodów z rodziny synów Gileada, syna Machyra, syna Menaszy, z rodzin synów Jozefa, po czym mówili przed Mojżeszem oraz przed przywódcami naczelnikami rodów synów Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016Wtedy wystąpili naczelnicy rodów z rodzin synów Gileada, syna Makira, syna Manassesa z rodziny synów Józefa, i przedstawili swoją sprawę Mojżeszowi oraz książętom, naczelnikom rodów Izraela.