« 4Moj 36:11 4 Księga Mojżeszowa 36:12 4Moj 36:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz czeladzi Manassowej, jenże jest był syn Jozefow, a jimienie, ktoreż to było jim oddano, ostanie w pokoleniu i w czeladzi otca jich.
2.WUJEK.1923Z familii Manasse, który był syn Józephów: i osiadłość, która im była dana, została się w pokoleniu i w domu ojca ich.
3.GDAŃSKA.1881W domy synów Manasesa, syna Józefowego poszły za mąż; i tak zostało dziedzictwo ich przy pokoleniu domu ojca ich.
4.GDAŃSKA.2017Wyszły za mąż w rodzinach synów Manassesa, syna Józefa; w ten sposób ich dziedzictwo pozostało przy pokoleniu domu ich ojca.
5.CYLKOWW rodzinach synów Menaszy, syna Josefa, wyszły za mąż, i tak została posiadłość ich w pokoleniu rodziny ojca ich.
6.KRUSZYŃSKImiały mężów z rodów synów Manassesa, syna Józefowego i pozostało dziedzictwo w rodzie pokolenia ich ojca.
7.MIESES[to jest za przynależnych] do rodzin Synów Menasego powychodziły za mąż, a [zatem] pozostało ich dziedzictwo przy pokoleniu rodziny ojca ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Poślubiły więc mężów z pokolenia Manassesa, syna Józefa, i tak pozostało ich dziedzictwo przy pokoleniu, do którego należał ród ich ojca.
9.BRYTYJKAwyszły za mąż w obrębie rodzin synów Manassesa, syna Józefa, i ich dziedzictwo pozostało przy plemieniu rodziny ich ojca.
10.POZNAŃSKAZawarły więc małżeństwa w rodzie potomków Manassego, syna Józefa, i tak ich posiadłość pozostała w pokoleniu, do którego należał ród ich ojca.
11.WARSZ.PRASKAIch mężowie pochodzili z pokolenia Manassesa, syna Józefa. W ten sposób dziedzictwo ich pozostało przy pokoleniu, z którego wywodził się ród ich ojca.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyszły za mąż w rodzinach synów Menaszy, syna Josefa, i tak ich posiadłość została w pokoleniu rodziny ich ojca.
13.EIB.BIBLIA.2016Wyszły za mąż w obrębie plemienia Manassesa, syna Józefa, i ich dziedzictwo pozostało przy plemieniu ich ojca.