« 4Moj 36:2 4 Księga Mojżeszowa 36:3 4Moj 36:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjeż to gdyż jinego pokolenia ludzie pojmują sobie za żony, padnie s nimi jimienie jich a przeniesiono będzie do jinego pokolenia z naszego dziedzictwa, a tak się umniejszy.
2.WUJEK.1923Które jeźli ludzie inszego pokolenia za żony wezmą, pójdzie za nimi osiadłość ich: i gdy przeniesiona do inszego pokolenia będzie, umniejszy się naszego dziedzictwa.
3.GDAŃSKA.1881Które jeźliby kto z inszego pokolenia synów Izraelskich wziął za żony, odjęte będzie ich dziedzictwo od dziedzictwa ojców naszych, a przyłączy się do dziedzictwa onego pokolenia, do którego by je wzięto za żony, a tak z losu dziedzictwa naszego ubędzie.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli więc któryś z synów innego pokolenia synów Izraela pojmie je za żony, to ich dziedzictwo zostanie odjęte od dziedzictwa naszych ojców i przyłączone do dziedzictwa pokolenia, do którego będą należeć; w ten sposób nasze dziedzictwo się zmniejszy.
5.CYLKOWJeżeliby tedy któregokolwiek z synów innych pokoleń Israela stały się żonami, odjętą będzie posiadłość ich od posiadłości ojców naszych, a przyłączy się do posiadłości tego pokolenia, do którego należeć będą, tak że z przypadłej nam losem posiadłości naszej ubędzie;
6.KRUSZYŃSKIJeżeli one wyjdą za mąż za kogoś ze synów z innego pokolenia synów Izraelowych, ich dziedzictwo będzie wykreślone z dziedzictwa ojców naszych i zostanie przyłączone do dziedzictwa tego pokolenia, do którego one będą należały i będzie ono odcięte od losu naszego dziedzictwa.
7.MIESES[A zatem,] jeśli one wyjdą za mąż za kogoś z synów [,przynależnych do innych] plemion Synów Izraela, ubędzie o dziedzictwo ich z dziedzictwa [domów rodowych] ojców naszych, – [ono] przybędzie dziedzictwu plemienia [tych], za których one wyjdą, a [=podczas gdy] z naszego [ustanowionego] losem dziedzictwa – ubędzie,
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy one poślubią męża z innego pokolenia Izraelitów, ich część będzie odłączona od działu naszych przodków, a dodana zostanie do działu pokolenia, z którego mężów poślubią, więc nasza część otrzymana losem zmaleje.
9.BRYTYJKAjeżeli wyjdą one za mąż za któregoś z członków plemion izraelskich, to ich dziedzictwo zostanie odjęte od dziedzictwa naszych ojców i dodane do dziedzictwa plemienia, do którego będą należeć, a nasze dziedzictwo przydzielone nam losem zostanie uszczuplone.
10.POZNAŃSKAJeżeli więc teraz zostaną żonami któregoś z członków [innego] pokolenia izraelskiego, ich posiadłość zostanie odjęta od posiadłości naszych ojców, a zostanie przyłączona do posiadłości tego pokolenia, do którego będą należeć. W ten sposób ubędzie nam z posiadłości odziedziczonej losem.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś córki owe zostaną poślubione przez synów innych pokoleń izraelskich, to ich dziedzictwo zostanie oddzielone od dziedzictwa naszych ojców i zostanie przyłączone do dziedzictwa pokoleń, do których należą ich mężowie, i w ten sposób część przypadająca na nas ulegnie pomniejszeniu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśliby zatem stały się żonami któregokolwiek z synów innych pokoleń Israela ich posiadłość będzie odjętą od posiadłości naszych ojców, a przyłączy się do tego pokolenia, do którego będą należeć; zatem ubędzie z przypadającej nam losem naszej posiadłości.
13.EIB.BIBLIA.2016Jednak gdy one wyjdą za mąż za kogoś z innego plemienia Izraela, to ich dziedzictwo odpadnie od dziedzictwa naszych ojców, a powiększy dziedzictwo plemienia ich mężów, zostanie zatem odjęte od przydzielonego nam losem dziedzictwa.