« 4Moj 36:3 4 Księga Mojżeszowa 36:4 4Moj 36:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak będzie, że gdyż [będzie] miłościwe, to jest piącidziesiąt❬e❭, lat❬o❭ przepuszczenia przydzie, słożon będzie losowy rozdział a jinych jjimienie k jinym pojdzie”.
2.WUJEK.1923A zatem się stanie, że gdy Jubileusz, to jest pięćdziesiąty rok odpuszczenia przyjdzie, pomięsza się losów podzielenie, i osiadłość jednych przejdzie do drugich.
3.GDAŃSKA.1881A gdy przyjdzie miłościwe lato synom Izraelskim, tedy przyłączone będzie dziedzictwo ich do dziedzictwa onego pokolenia, do którego by poszły za mąż; a tak od dziedzictwa pokolenia ojców naszych odjęte będzie dziedzictwo ich.
4.GDAŃSKA.2017A gdy nadejdzie rok jubileuszowy dla synów Izraela, wtedy ich dziedzictwo zostanie przyłączone do dziedzictwa pokolenia, do którego będą należeć; i tak ich dziedzictwo zostanie odjęte od dziedzictwa pokolenia naszych ojców.
5.CYLKOWA choć przyjdzie jubileusz dla synów Israela, jednak przyłączy się posiadłość ich do posiadłości tego pokolenia, do którego należeć będą, a z posiadłości pokolenia ojców naszych odjętą będzie posiadłość ich!"
6.KRUSZYŃSKII gdy nadejdzie jubileusz dla synów Izraelowych, ich dziedzictwo zostanie dodane do dziedzictwa tego pokolenia, do którego one będą należały i dziedzictwo ich będzie odcięte od dziedzictwa pokolenia ojców naszych".
7.MIESES[albowiem,] skoro [nawet] nastąpi [rok] jubileuszowy [jōbēl] u Synów Izraela, zostanie przyłączone dziedzictwo ich do dziedzictwa pokolenia [tych], za których one wyjdą, zaś z dziedzictwa pokolenia [domów rodowych] ojców naszych ubędzie dziedzictwo ich”.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo będzie na zawsze już należało do pokolenia, do którego weszły [przez małżeństwo], a posiadłość pokolenia naszych przodków pomniejszy się właśnie o ich dziedzictwo.
9.BRYTYJKAGdy więc u synów izraelskich będzie rok jubileuszowy, to ich dziedzictwo zostanie przyłączone do dziedzictwa tego plemienia, do którego będą należeć, a dziedzictwo plemienia naszych ojców zostanie uszczuplone o ich dziedzictwo.
10.POZNAŃSKAGdy bowiem nadejdzie rok jubileuszowy dla synów Izraela, ich posiadłość [na zawsze] zostanie przyłączona do posiadłości pokolenia, do którego będą należeć. Z posiadłości zaś pokolenia naszych ojców zostanie odjęta ich posiadłość.
11.WARSZ.PRASKAKiedy zaś nadejdzie dla synów Izraela rok jubileuszowy, dziedzictwo córek Izraela będzie na zawsze przyłączone do części pokolenia, z którego pochodzą ich mężowie, i tak część przypadająca na nie odpadnie na zawsze od dziedzictwa należącego kiedyś do pokolenia naszych ojców.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I choć przyjdzie jubileusz dla synów Israela jednak ich posiadłość przyłączy się do posiadłości tego pokolenia, do którego będą należeć; tak ich posiadłość będzie odjętą z posiadłości pokolenia naszych ojców.
13.EIB.BIBLIA.2016Również gdy nastanie w Izraelu rok jubileuszowy, to ich dziedzictwo zostanie dołączone do dziedzictwa plemienia ich mężów, a odjęte od dziedzictwa plemienia naszych ojców.