« 4Moj 36:5 4 Księga Mojżeszowa 36:6 4Moj 36:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo jest to to prawo dziewek Salfaad od Boga wydano, żeby się swadźbiły, z kimże chcą, ale tylko ludu z swego pokolenia,
2.WUJEK.1923I to prawo o córkach Salphaad od Pana jest wydane: Niechaj idą, za kogo chcą, tylko żeby za swego pokolenia ludzie:
3.GDAŃSKA.1881Toć to jest, co rozkazał Pan o córkach Salfaadowych, mówiąc: Jako się im upodoba, niech idą za mąż; tylko w domu pokolenia ojców swoich niech idą za mąż.
4.GDAŃSKA.2017Oto co PAN rozkazał w sprawie córek Selofchada: Niech wychodzą za mąż, za kogo chcą, ale mogą wyjść tylko za kogoś z domu pokolenia swoich ojców;
5.CYLKOWOto co rozkazał Wiekuisty o córkach Celafchada, mówiąc: "Kogokolwiek by sobie upodobały, tego mogą być żonami, wszakże tylko w rodzinie pokolenia ojców swoich mogą wyjść za mąż;
6.KRUSZYŃSKIOto rzecz, którą nakazał Pan córkom Celafhada, oświadczając: wyjdą zamąż, za kogo będą chciały, lecz tylko w rodzie pokolenia swych ojców będą miały mężów,
7.MIESES„To jest, oto! to, co Wiekuisty przykazał w sprawie córek Cělafchada, mówiąc: „Niech za tego, kto się będzie im podobał, wychodzą one za mąż, wszakże [za przynależnych] do rodziny [z] rodowego szczepu ich niech wychodzą one za mąż, –
8.TYSIĄCL.WYD5Oto, co Pan rozporządził w sprawie córek Selofchada: Mogą wyjść za mąż, jeśli zechcą, ale mogą poślubić jedynie męża z rodu swego pokolenia,
9.BRYTYJKAPan wydał w sprawie córek Selofchada taki rozkaz: Niech wychodzą za mąż, za kogo im się podoba, lecz wolno im za mąż wychodzić tylko w obrębie rodu swojego ojca,
10.POZNAŃSKAJahwe więc rozporządził tak w sprawie córek Celofchada: mogą one być żonami tych, których sobie upodobają, jednakże mają wziąć męża tylko z rodu należącego do pokolenia ich ojca.
11.WARSZ.PRASKAA oto zarządzenie Jahwe w sprawie córek Selofchada: Mogą wychodzić za mąż, za kogo zechcą, byleby tylko ich mężowie wywodzili się z rodów należących do pokolenia ich ojców.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto co rozkazał WIEKUISTY o córkach Celafchada, mówiąc: Kogokolwiek by sobie upodobały, tego mogą być żonami; jednak mogą wyjść za mąż tylko w rodzinie pokolenia swoich ojców,
13.EIB.BIBLIA.2016Oto polecenie, które PAN daje córkom Selofchada: Niech wyjdą za mąż, za kogo pragną, byle był to ktoś z plemienia ich ojca.