« 4Moj 36:6 4 Księga Mojżeszowa 36:7 4Moj 36:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaby się nie przymiesiło jimienie synow israelskich z pokolenia w pokolenie. Bo wszystcy mężowie pojmą żony z pokolenia i przyrodzenia swego
2.WUJEK.1923Aby się nie mięszała osiadłość synów Israelowych z pokolenia w pokolenie; bo wszyscy mężowie pójmować będą żony z pokolenia i rodu swego:
3.GDAŃSKA.1881Aby nie było przenoszone dziedzictwo synów Izraelskich z pokolenia na pokolenie; bo każdy z synów Izraelskich zostawać ma przy dziedzictwie pokolenia ojców swych.
4.GDAŃSKA.2017Aby dziedzictwo synów Izraela nie było przenoszone z jednego pokolenia na drugie pokolenie. Każdy bowiem z synów Izraela ma pozostać przy dziedzictwie pokolenia swoich ojców.
5.CYLKOWAby nie przechodziła posiadłość synów Israela z pokolenia na pokolenie; lecz żeby każdy przy posiadłości pokolenia ojców swoich zostawał między synami Israela;
6.KRUSZYŃSKIi nie przejdzie posiadłość synów Izraelowych z jednego pokolenia do drugiego, ponieważ każdy z synów Izraelowych będzie związany z dziedzictwem pokolenia swoich ojców.
7.MIESESażeby nie przetaczało się dziedzictwo u Synów Izraela z plemienia do plemienia, lecz niech się mężczyzna każdy z pośród Synów Izraela trzyma dziedzictwa rodowego szczepu swego.
8.TYSIĄCL.WYD5aby dziedzictwo Izraelitów nie przechodziło z jednego pokolenia na drugie. Owszem, każdy Izraelita winien utrzymać dziedzictwo swego pokolenia.
9.BRYTYJKAaby dziedzictwo synów izraelskich nie przechodziło od jednego plemienia do drugiego. Każdy bowiem Izraelita powinien trzymać się dziedzictwa plemienia swoich ojców,
10.POZNAŃSKAW ten sposób posiadłość synów Izraela nie będzie przechodziła od jednego pokolenia do drugiego, lecz każdy z synów Izraela pozostanie przy posiadłości pokolenia ojcowskiego.
11.WARSZ.PRASKAWówczas dziedzictwo synów Izraela nie będzie przechodzić z jednego pokolenia na drugie, a poszczególni synowie Izraela będą przywiązani na zawsze do dziedzictwa przypadającego na pokolenie jego ojców, każdy do swojego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby posiadłość synów Israela nie przechodziła z pokolenia na pokolenie, lecz żeby każdy między synami Israela zostawał przy posiadłości swoich ojców.
13.EIB.BIBLIA.2016Niech dziedzictwo synów Izraela nie przechodzi z plemienia do plemienia. Powinni oni raczej trzymać się dziedzictwa plemion swoich ojców.