« Eze 17:13 Księga Ezechiela 17:14 Eze 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby było królestwo niskie i nie podnosiło się, ale żeby strzegło przymierza jego i zachowało je.
2.GDAŃSKA.1881Aby było królestwo zniżone, przeto, żeby się nie wyniosło, żeby tak strzegąc przymierza jego, stało.
3.GDAŃSKA.2017Aby królestwo było poniżone, tak by się nie podnosiło, ale by tak trwało, zachowując jego przymierze.
4.CYLKOWAby było królestwem uniżoném, aby się dumnie nie wynosiło, aby strzegło umowy z nim, aby się ostać mogło.
5.TYSIĄCL.WYD5aby królestwo było bez znaczenia, tak by więcej już nie powstało, by tak mogło trwać, zachowując warunki przymierza.
6.BRYTYJKAAby władza królewska była poniżona bez możności podźwignięcia się, a on dochował swojego przymierza i ostał się.
7.POZNAŃSKAaby królestwo było słabe, aby się nie mogło podnieść, by [król] zachował jego układ, który by pozostał w mocy.
8.WARSZ.PRASKAW ten sposób całe królestwo bardzo się pomniejszyło, nie mogło być żadnych prób buntu, przymierze musiało być przestrzegane i wszyscy musieli być całkowicie ulegli.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By królestwo stało się uniżone, aby się dumnie nie wynosiło i strzegąc z nim umowy, mogło się ostać.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITby osłabić władzę królewską. Chciał, by tak poniżona, nie mogła się umocnić i musiała dotrzymywać przymierza.