« Eze 17:17 Księga Ezechiela 17:18 Eze 17:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo wzgardził był przysięgę, aby zrzucił przymierze: a oto dał rękę swoję, a gdy to wszystko uczyni, nie wybiega się.
2.GDAŃSKA.1881Ponieważ pogardził przysięgą, zrzuciwszy przymierze; bo oto dał na to rękę swą, a przecie to wszystko uczyni; nie ujdzie pomsty.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ wzgardził przysięgą, łamiąc przymierze. Oto bowiem dał na to swą rękę, a to wszystko uczynił. Nie ujdzie zemsty.
4.CYLKOWPonieważ wzgardził przysięgą, zrywając umowę - a wszak podał dłoń swoję, a przecie to wszystko uczynił, - nie może on ujść!
5.TYSIĄCL.WYD5On odrzucił przysięgę i złamał przymierze, bo rękę swą do tego przyłożył, on to wszystko uczynił. Nie ocali się.
6.BRYTYJKAZlekceważył przysięgę, zrywając przymierze; i mimo że dał na to swoją rękę, uczynił to wszystko, nie wyjdzie więc cało.
7.POZNAŃSKAZlekceważył przysięgę, złamawszy układ. Oto dał swą rękę i wszystko to uczynił. Nie uratuje się.
8.WARSZ.PRASKANie dotrzymał on bowiem przysięgi i złamał przymierze, gdy przyłożył swoją rękę do tej sprawy. Nie wyjdzie z niej cało.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ wzgardził przysięgą oraz zerwał umowę – a przecież podał swą dłoń, i następnie to wszystko uczynił. Nie może on ujść!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś wzgardził przysięgą, zerwał przymierze, obiecał i nie dotrzymał - z powodu tego wszystkiego, to mu się nie uda!