« Eze 17:3 Księga Ezechiela 17:4 Eze 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wierzch gałęzi jego ułamał, i przeniósł go do ziemie Chananejskiéj, w mieście kupieckiem położył go.
2.GDAŃSKA.1881Wierzch młodocianych latorośli jego ułamał, i zaniósł go do ziemi kupieckiej, a w mieście kupieckiem położył go.
3.GDAŃSKA.2017Ułamał koniec jego pędów, zaniósł go do ziemi kupieckiej i złożył go w mieście kupieckim.
4.CYLKOWNajwyższą z jego odrośli zerwał, i uniósł ją do ziemi handlowej, w mieście kramarzy zasadził ją.
5.TYSIĄCL.WYD5Ułamał koniec jego pędów, zaniósł do kraju kupieckiego i złożył go w mieście handlowym.
6.BRYTYJKAUłamał szczytową jego gałąź i zaniósł do ziemi kupców, i zasadził w mieście handlarzy.
7.POZNAŃSKAzerwał czubek jego pędów, zaniósł go do ziemi handlarzy i w mieście kupców go złożył.
8.WARSZ.PRASKAPotem odłamał zeń gałązkę i zaniósł do kraju kupców, i złożył w mieście handlarzy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zerwał najwyższą z jego odrośli, uniósł ją do kupieckiej ziemi i zasadził w mieście kramarzy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOdłamał główny młody pęd, uniósł go do ziemi kupców i umieścił w mieście handlarzy.