« 2Moj 25:20 2 Księga Mojżeszowa 25:21 2Moj 25:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Do któréj włożysz świadectwo, które dam tobie.
2.GDAŃSKA.1881I włożysz ubłagalnię na wierzch skrzyni, a do skrzyni włożysz świadectwo, któreć dam.
3.GDAŃSKA.2017I położysz przebłagalnię na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które ci dam.
4.CYLKOWI położysz wieko na wierzch arki; w arce zaś umieścisz świadectwo, które dam tobie.
5.KRUSZYŃSKIUbłagalnię umieścisz nad arką od góry, a w arce umieścisz świadectwo, które dam tobie.
6.MIESESUmieścisz wieko to na arce z wierzchu, do arki zaś złożysz Świadectwo, które Ja dam tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie.
8.BRYTYJKANa wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam.
9.POZNAŃSKATę Płytę połóż z wierzchu na Arce, w Arce zaś umieść Świadectwo, które ci dam.
10.WARSZ.PRASKAPrzebłagalnia będzie się znajdować na wierzchu arki, do której wnętrza włożysz otrzymane ode Mnie Świadectwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wieko położysz na wierzch arki, zaś w arce umieścisz świadectwo, które ci dam.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPokrywę tę położysz na skrzyni od góry, a w skrzyni złożysz Świadectwo, które ci przekażę.