« Mat 21:46 Ewangelia Mateusza 22:1 Mat 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Odpowiedając Jezus zaś rzekł im w podobieństwach, mówiąc:
2.WUJEK.1923A odpowiadając Jezus, mówił im zasię przez przypowieści, rzekąc:
3.RAKOW.NTA odpowiedając Jezus, zasię im mówił w przypowieściach mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Jezus, zasię im rzekł w podobieństwach, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy:
6.SOŁOWEYCZYK.MATA odpowiadając Jezus, mówił im zasię przez przypowieści, rzekąc:
7.SZCZEPAŃSKIPotem Jezus odezwał się, i ponownie w przypowieściach mówił do nich temi słowy:
8.GRZYM1936A Jezus zaczął im znowu mówić przez przypowieści. I rzekł:
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Jezus mówił do nich znowu w przypowieściach:
10.DĄBR.GR.1961A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w przypowieściach:
11.TYSIĄCL.WYD5A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach:
12.BRYTYJKAA Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy:
13.POZNAŃSKAJezus odpowiedział im znowu w przypowieściach: -
14.WARSZ.PRASKAA odpowiadając Jezus znów począł nauczać ich w przypowieściach mówiąc:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus wyodrębniając się, znowu powiedział im w podobieństwach, mówiąc:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus tymczasem znów odwołał się do przykładu:
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus w odpowiedzi, ponownie rzekł im w podobieństwach, mówiąc: